Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

Actieprogramma iWlz

Het Actieprogramma iWlz is een samenwerking tussen CIZ, CAK, SVB, Zorgverzekeraars Nederland, Zorgkantoren, Zorginstituut Nederland, BTN, Federatie Opvang, GGZ Nederland, Actiz, VGN. Met het programma willen we de informatievoorziening in de Wlz verder moderniseren waardoor het mogelijk wordt de cliënt meer regie te geven op zijn zorginformatie. 

Het Actieprogramma iWlz wordt sinds januari 2017 gecoördineerd door Zorginstituut Nederland. Het programma, dat voluit ‘Actieprogramma Informatievoorziening Wlz 2017-2020’ heet, bestaat uit concrete voorstellen voor activiteiten om de informatievoorziening in de langdurige zorg te moderniseren.

*** Binnenkort verschijnt op deze pagina nieuwe informatie over het Actieprogramma iWlz ***

primary.istandaarden.wooltown.nl