Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

Nieuwsbrief juli 2019

11 juli 2019 – Dit is de eerste editie van Netwerkmodel Update, een nieuwsbrief van het Actieprogramma iWlz. Het Zorginstituut verzendt de nieuwsbrief per e-mail aan geïnteresseerden in informatie-uitwisseling in de Wlz.

Wilt u de collega's attenderen op de nieuwsbrief of anderszins onder de aandacht brengen in uw organisatie of netwerk? Dat stellen wij zeer op prijs. Voelt u zich vrij om de link naar deze pagina te delen via e-mail, of via de socialmediaknoppen onderaan de pagina.

Aanmelden voor de nieuwsbrief kan via actieprogrammaiwlz@zinl.nl. Alvast onze hartelijke dank! Via hetzelfde e-mailadres kunt u zich ook afmelden.
De Expertgroep Implementatie (EGI) aan het werk – 16 mei 2019

Hebt u vragen over de nieuwsbrief of een tip voor de redactie? Uw reactie is welkom op actieprogrammaiwlz@zinl.nl. Na de zomer verschijnt de volgende editie van de Nieuwsbrief Actieprogramma iWlz.


primary@149.210.155.96