Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

Interview - ‘Dé grote winst is voor mij het domeinoverstijgende karakter’

 

Laurens Rupert is programmamanager ICT bij Menzis Zorgkantoren. Hij vertelt over zijn ervaringen met het koploperschap van Menzis in het Actieprogramma iWlz.

Wat is je rol in de samenwerking binnen het programma?

“Ik vertegenwoordig Menzis Zorgkantoren. Vanaf het begin ben ik betrokken bij het Actieprogramma iWlz. In 2017 begon dat met meedenken over de vereisten waaraan de simulatie van het netwerkmodel zou moeten voldoen. Die beginfase beviel dermate goed dat we zijn gebleven.”

Waarom doet Menzis mee?
“De ambitie van het Actieprogramma iWlz past bij onze visie, missie en strategie. We moeten de bedrijfsprocessen en de ict steeds verder ombuigen om cliënten beter van dienst te kunnen zijn. Om klantvriendelijker te worden is Menzis intern al druk bezig om processen en  systemen sneller en soepeler in te richten. Dus toen het Zorginstituut vroeg of we koploper wilden worden, konden we niet anders dan ja zeggen.”

Wat zijn je ervaringen tot nu toe? Hoe loopt het?
“Ik ben absoluut positief. Steeds merk ik dat er grondig is nagedacht over het programma. In het begin dacht ik weleens ‘kom op jongens, iets meer tempo’. Maar in zo’n programma is het zaak alle partijen mee te krijgen. Dat vereist tijd en zorgvuldigheid. Het begint met een goed doordacht programma.”

Wat gaat goed en wat kan beter?
“Bij de afstemming over het basisidee van het netwerkmodel is het een goede keuze om dit in een grotere groep geregeld te hebben. De praktische invulling van het koploperschap gebeurt in een kleinere groep. En ook dat is goed gekozen omdat je dan beter aandacht kunt schenken aan details. Het tempo is iets waar ik soms tegenaan blijf lopen. Met elke verandering heb je huiverige partijen. Maar je moet het samen doen.”

Wat vind je van de overgang op een netwerkmodel?
“Ik sta helemaal achter alle uitgangspunten van het programma. Het estafettemodel zit op de grens van het kunnen. Het netwerkmodel maakt inzichtelijk wat er voor de cliënt gebeurt. Dé grote winst is voor mij het domeinoverstijgende karakter. Dus dat bijvoorbeeld bij iemand in de Wmo naar de Wlz alleen de financiering verandert en dat hij verder niets merkt.”

Waar werk je naartoe? Wat zijn belangrijke onderdelen voor Menzis?
“De mogelijkheid voor cliënten om zelf te kunnen sturen, is voor ons een heel belangrijke. Dat de klant de regie kán nemen. En dat de cliënt gegevens maar één keer hoeft door te gegeven. Dat voorkomt administratie en lagere betrouwbaarheid. Hoe meer gegevens bij de bron, hoe eerder wij als Menzis onder andere onze bemiddelings- en adviesrol kunnen starten. Daar gaat het uiteindelijk om: meer aandacht besteden aan de menselijke factor.”

Hoe ervaar je het koploperschap en wat zijn je verwachtingen?
“Koploper zijn is leuk. Het houdt in dat we nu al invloed hebben op hoe in de toekomst gewerkt zal gaan worden. Op het moment dat de basisregisters staan, dan is het voor iedereen zoveel toegankelijker en effectiever werken. In de nabije toekomst verwacht ik een betere klantgerichtheid, transparantie en efficiëntie. Een logische ontwikkeling, die ook aansluit op waar zorgverzekeraars en de gemeenten mee bezig zijn.”

Wat is je advies aan lezers van deze nieuwsbrief?
“Blijf op de hoogte en laat je horen. En denk in kansen, voor zorgaanbieders en de andere partijen in de Wlz wordt de administratie makkelijker en minder bewerkelijk.”

primary@149.210.155.96