Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

Interview - ‘Het is een grote operatie, die werkt als een vliegwiel: als het eenmaal staat gaat het heel snel’

 

Jelle Methorst is informatiemanager bij CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg). Hoe kijkt hij aan tegen het Actieprogramma iWlz en welke positie neemt CIZ in?

Wat is je rol in de samenwerking binnen het programma?

“Namens CIZ neem ik deel aan diverse overleggen, zoals de functionele, technische en implementatie-expertgroep, de koplopergroep en de begeleidingscommissie. Het werk past goed bij mijn functie als informatiemanager bij CIZ. Sinds de start van het Actieprogramma iWlz in 2017 ben ik betrokken. Momenteel is mijn afdeling druk bezig met de bouw van het indicatieregister, waar iedereen die gerechtigd is gegevens kan opvragen over cliëntindicaties.”

Waarom doet CIZ mee?
“CIZ is betrokken bij het programma omdat wij aan het begin van de informatieketen iWlz staan. Een cliënt moet een indicatie hebben om toegang tot de Wlz te krijgen. Zo kan hij zorg toegewezen en geleverd krijgen, kunnen zijn zorgkosten worden betaald en kan zijn eigen bijdrage geïnd worden.”

Welke positie neemt het CIZ in?
“Door onze positie als eerste in de keten spreekt het voor zich dat we meedoen aan het Actieprogramma iWlz. En we staan natuurlijk achter de doelstellingen omdat CIZ een overheidsorganisatie (ZBO) is die als enige partij wettelijk verplicht is om Wlz-indicaties af te geven. De vernieuwing van de informatie-uitwisseling past bovendien in onze visie op automatiseren, aangezien de cliënt hierin centraal staat. Het heeft voordelen voor cliënten om in plaats van een schakel in een keten deel uit te maken van een netwerk”

Wat vind je van het programma?
“Ik vind het Actieprogramma iWlz nodig om beter de toekomst in te gaan, een betere positie van de cliënt mogelijk te maken, en meer gebruik te maken van mogelijkheden die we nog niet kennen. We moeten heel goed voor ogen houden dat het Actieprogramma iWlz de uitwisseling van gegevens flexibeler, makkelijker en veiliger maakt. Het is een grote operatie, die werkt als een vliegwiel: als het eenmaal staat gaat het heel snel.”

Hoe loopt het tot nu toe?
“Het lijkt langzaam te verlopen maar er komt ook wel heel veel bij kijken. Gezien vanuit één organisatie zou het sneller kunnen, maar je hebt te maken met alle nu nog ketenpartijen. Er is niemand die zegt: ‘zo moet het’. We doen het samen. Na een lange aanloop zie ik nu dat het netwerkidee concrete vormen begint aan te nemen, wat zich uit in het koploperschap en de inrichting van het indicatieregister.”

Wat gaat goed en wat kan beter?
“Doordat er geen dictaat kan worden opgelegd, is ‘consensus’ de sleutel. Consensus is wel nodig omdat er veel inhoudelijke kennis in het veld is. Er is daardoor veel overleg en dat is meestal noodzakelijk. Maar elke partij heeft een eigen tempo, en dat vergroot het risico dat de aandacht verslapt. Technisch is nog niet alles uitgewerkt, dus veel is nog onduidelijk. Het is ook een technisch verhaal, maar dat betekent niet dat het een technisch feestje moet worden. Het besef dat we dit met z’n allen voor de cliënt doen, overheerst.”

Wat is jouw advies aan de lezers van de nieuwsbrief?
“Realiseer je dat het Actieprogramma iWlz meer mogelijk maakt dan nu voorzien wordt. Ik vergelijk het met de plek die de smartphone langzamerhand in ons leven heeft gekregen. Wie had dat tien jaar geleden voor mogelijk gehouden? Houd de ontwikkelingen bij en heb geduld. We leggen nu de basis voor unieke domeinoverstijgende informatie-uitwisseling: de cliënt sneller, beter en soepeler informeren via een netwerkmodel.”

primary@149.210.155.96