Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

Proof of Concept gestart: waar staan we?

Begin dit jaar zijn we gestart met de toetsing van het netwerkmodel in de praktijk. In deze eerste fase kijken we naar de betrouwbaarheid en integriteit van de basisinfrastructuur. We kijken ook naar de gedeelde voorzieningen en diensten en het indicatieregister dat door CIZ wordt ontwikkeld. Bij een positief resultaat werken we deze zaken verder uit in fase 2 van de Proof of Concept (POC). We bereiden ons dan ook voor op de inproductiename en veiligheid van het netwerkmodel in de praktijk. In eerste instantie alleen bij de koplopers.

primary@149.210.155.96