Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

Het netwerkmodel: stap voor stap naar daling administratieve lastendruk

Vlak voor de zomer presenteerden we de businesscase van het netwerkmodel aan de bestuurders van alle betrokken ketenpartijen. Zij hebben besloten dat het Actieprogramma iWlz binnenkort een zogeheten proof of concept uit kan voeren: een test van het indicatieregister in de praktijk. ZN en CIZ hebben daarbij de regie. Hiermee maken we een eerste start met het netwerkmodel.

De implementatie van het netwerkmodel vindt gefaseerd plaats en voorafgaand aan elke stap wordt op basis van heldere criteria een zorgvuldig go/no go-besluit genomen. Zo houden we bij ieder belangrijk beslismoment de voor- en nadelen goed in beeld.

Met het netwerkmodel hoeven Wlz-uitvoerders in de toekomst gegevens nog maar één keer op te slaan. Daarna zijn de data altijd en overal beschikbaar: voor zorgaanbieders, zorgkantoren én cliënten. Hiermee zorgt de implementatie van dit model voor een forse daling van de administratieve lastendruk.

Meer informatie over het Actieprogramma iWlz

primary@149.210.155.96