Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

Start Proof of Concept: wat gaan we precies doen?

Verloopt de gegevensuitwisseling naar verwachting? Werken de technologie en bijbehorende diensten in de praktijk? Hoe draaien de gedeelde voorzieningen? En wat betekent dat alles voor de implementatie van het netwerkmodel in brede zin? Op die cruciale vragen moeten we een helder antwoord krijgen tijdens de eerste fase van de Proof of Concept, die begin 2021 van start gaat.

Samen met de koplopers CIZ, Menzis en VECOZO starten we dan met een grondige toetsing van het netwerkmodel in de praktijk. De eerste fase omvat de technische haalbaarheid van de basisinfrastructuur in het algemeen en het door CIZ ontwikkelde indicatieregister in het bijzonder.

De uitgangspunten van de door KPMG opgestelde businesscase zijn daarbij leidend. Elke fase wordt voorafgegaan door een bestuurlijk besluit en afgesloten met de vraag of de technische realisatie en implementatie van het netwerkmodel, in termen van kosten en baten, kunnen voldoen aan de uitgangspunten die in deze businesscase zijn neergelegd.

Zoals genoemd zal fase 1 zich richten op de technische en functionele realisatie van de basisinfrastructuur, de gedeelde voorzieningen en diensten én het indicatieregister. In fase 2 werken we deze zaken verder uit en richten we ons op productie en veiligheid van het netwerkmodel in de praktijk. Wanneer alles verloopt volgens verwachting zijn we daarna klaar voor fase 3: het schaduw- en proefdraaien. De complete Proof of Concept zal eind 2021 worden afgerond.

primary@149.210.155.96