Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

Waar staan we nu

In 2019 en 2020 werkte het Actieprogramma samen met de Wlz-partijen hard aan een verdere detaillering van het globale procesmodel. Bij de uitwerking van dat model zijn voor zoveel mogelijk varianten van de diverse dienstverleningsprocessen scenario’s opgesteld. De scenario’s maken het mogelijk om de inhoud van de bronregisters nader te definiëren, zodat alle partijen voor hun taken over de benodigde gegevens kunnen beschikken.

Bestuurlijk akkoord

Op verzoek van Zorginstituut Nederland heeft KPMG de kosten en baten van het nieuwe netwerkmodel in een businesscase afgezet tegen de kosten en baten van het doorontwikkelen van het huidige estafettemodel.

Deze businesscase is in mei 2020 gepresenteerd aan de bestuurders van de betrokken partijen in de keten, waarna in juni 2020 het besluit is genomen te starten met de beproeving in de praktijk van het eerste bronregister: het indicatieregister.

primary@149.210.155.96