Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

Gefaseerd overstappen

Het Actieprogramma voorziet in een module die Wlz-partijen bij de overstap van het estafettemodel naar het netwerkmodel zo veel mogelijk ontzorgt.

Met migratiemodule Silvester gefaseerd overstappen

Met de migratiemodule Silvester kunnen Wlz-partijen gefaseerd overstappen, zonder dat dat consequenties heeft voor partijen die nog werken met het estafettemodel en zonder dat andere partijen daar iets van merken. Hoewel Silvester het mogelijk maakt om tijdelijk met twee systematieken naast elkaar te werken, streeft het Actieprogramma ernaar de overstapperiode (migratie) zo kort mogelijk te houden.

Silvester heeft twee belangrijke functies:

  • Omzetten van iWlz-berichten naar bronregisters en services Silvester haalt relevante gegevens uit iWlz-berichten van partijen die nog werken met het estafettemodel. Deze gegevens worden opgeslagen. Vervolgens worden ze via services en registers beschikbaar gemaakt voor Wlz-partijen die al zijn overgestapt naar het netwerkmodel.
  • Omzetten van bronregister-events in iWlz-berichten Wlz-partijen die al zijn overgestapt op het netwerkmodel houden de bronregisters vanaf dat moment actueel. Silvester maakt van de informatie uit het bronregister en van alle aanpassingen daarop iWlz-berichten. Deze berichten verstuurt Silvester aan de Wlz-partijen die nog niet zijn overgestapt.
primary@149.210.155.96