Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

De Groene Vink

Een compliment voor softwareleveranciers die werken aan iStandaarden

Met de Groene Vink deelt het Zorginstituut elk jaar een compliment uit aan softwareleveranciers die werken aan iStandaarden. Het is geen officiële certificering of keurmerk, maar een erkenning dat de software aan de eisen voldoet en een stimulans om zulke software te blijven ontwikkelen.

Softwareleveranciers die werken aan iStandaarden dragen bij aan de kwaliteit van de gezondheidszorg in Nederland. Cliënten, patiënten, zorgaanbieders, gemeenten en andere partijen in de keten van zorg en ondersteuning zijn gebaat bij soepel en snel berichtenverkeer via efficiënt werkende software en met zo weinig mogelijk fouten.

Relatie met iStandaarden
In de Wlz, Wmo, Jw en Pgb worden in diverse softwaresystemen tal van gegevens uitgewisseld. Deze informatie-uitwisseling – over de administratie van zorg en ondersteuning – gebeurt volgens landelijk vastgestelde informatiestandaarden (iStandaarden).

De iStandaarden geven aan welke informatie (over een cliënt) in de informatiepakketjes moet worden opgenomen, en aan welke eisen die informatie moet voldoen. Zorginstituut Nederland beheert en ontwikkelt de iStandaarden zodat softwareleveranciers er goed mee kunnen werken.

Drie wetten en een regeling, vier iStandaarden
Er zijn drie wetten met elk een iStandaard: Wlz (iWlz), Wmo (iWmo), Jeugdwet (iJw) en een regeling met een iStandaard: het Pgb (iPgb). Bij grotere releases kunnen softwareleveranciers voor de verschillende iStandaarden een Groene Vink behalen. De Groene Vink geeft de zekerheid dat iWlz-, iWmo-, iJw- en iPgb-berichten die hun software genereert, in orde zijn.Groene Vink-uitreiking 2017iStandaarden-releases voor de Groene Vink 2019
In 2019 kunnen softwareleveranciers voor verschillende releases van iStandaarden een Groene Vink behalen. Dit zijn:

  • iWmo 2.3;
  • iJw 2.3.

Geen Groene Vink voor de 2020-releases
Voor de iStandaarden-releases van 2020 (zowel iWlz, iWmo, iJw, iPgb als iEb) wordt geen Groene Vink uitgeschreven en uitgereikt.


primary@149.210.155.96