Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

Werken met iEb 1.0

iEb, ‘i Eigen bijdrage’, is de naam van de nieuwe iStandaard voor informatie-uitwisseling over het Wmo-abonnementstarief tussen gemeenten en het CAK. Op 21 mei 2019 zijn de definitieve specificaties voor iEb gepubliceerd. iEb wordt per 1 januari 2020 van kracht.

Zorginstituut Nederland heeft de iEb-specificaties opgesteld in opdracht van de Stuurgroep i-Sociaal Domein en de Stuurgroep Abonnementstarief. Zie ook het nieuwsbericht Conceptspecificaties voor informatiestandaard iEb gepubliceerd van 6 april 2019.

Wet invoering Wmo-abonnementstarief
De specificaties van iEb zijn gebaseerd op de afspraken tussen gemeenten en het CAK om te voldoen aan de vereiste informatie-uitwisseling voor de wet invoering Wmo-abonnementstarief, die op dit moment in voorbereiding is.

Totstandkoming specificaties
De basis van de specificaties is een set van functionele requirements. Deze vereisten zijn onder leiding van de Projectgroep GA2020 (Gegevensuitwisseling Abonnementstarief 2020) opgesteld. Samen met vertegenwoordigers van de VNG, gemeenten, het CAK en softwareleveranciers heeft Zorginstituut Nederland daarna de iEb-specificaties opgesteld.

Informatiemodel iStandaarden Informatiemodel Standaarden (iEb)
De specificaties van iEb zijn opgenomen in het Informatiemodel iStandaarden (iEb).

Toelichting
De Projectgroep GA2020 heeft de functionele requirements beschreven in de ‘Toelichting Informatiemodel iStandaarden (iEb)’ die u kunt downloaden onder ‘Meer informatie’. Zie ook de documentatiepagina met het overzicht van alle documenten van het Informatiemodel iStandaarden (iEb).

Contact
Hebt u vragen over iEb? Neemt u dan contact op via info@istandaarden.nl of (020) 797 89 48.

primary.istandaarden.wooltown.nl