Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

Werken met iJw

iJw is een informatiestandaard die inzicht geeft in de gegevensstromen tussen gemeenten en zorgaanbieders binnen de Jeugdwet.

In het Jeugdwet-berichtenverkeer wisselen partijen informatie uit over de producten en diensten die worden geleverd. Hierbij is het uitgangspunt dat gemeenten beleidsvrijheid hebben in de uitvoering van de Jeugdwet. De iJw-standaard is daarvoor een uitstekend ondersteunend instrument.

Specificaties iJw
Vanaf 1 april 2018 werken gemeenten en zorgaanbieders met iJw 2.2. Specificaties van iJw komen tot stand in nauwe samenwerking met vertegenwoordigers uit het hele werkveld van zorgaanbieders, gemeenten, softwareleveranciers, CAK, SVB, KING, VNG, Vektis, VWS en Zorginstituut Nederland.

Informatiemodel iStandaarden
De specificaties van iJw worden vastgelegd in een informatiemodel. Daarin wordt duidelijk hoe de Jeugdwet-berichten zich door de keten bewegen en welke afspraken, regels en processen daarbij horen. Het Informatiemodel iStandaarden is leidend voor de lopende release: iJw 2.2.

Modules en Servicedesk
Zorginstituut Nederland beheert de iWmo-standaard en ondersteunt het werkveld bij het gebruik van iJw.

  •  Modules zijn hulpmiddelen om efficiënt met iWmo te werken en snel thuis te raken in een nieuwe release.
  •  Bij de Servicedesk iStandaarden kunt u terecht met vragen, opmerkingen en suggesties over iJw in het algemeen of releases in het bijzonder.
  •  Nuttige informatie biedt ook de uitgave 'Wat u moet weten over iStandaarden'.

Tussenrelease iJw 2.2
Op 28 juni 2018 zijn de definitieve specificaties gepubliceerd van de tussenrelease voor iJw 2.2. In het nieuwsbericht vindt u meer informatie.

primary.istandaarden.wooltown.nl