Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

Ontwikkeling iJw 2020

Vanaf januari 2019 is de opvolger van iJw in voorbereiding. Bij de ontwikkeling van de 2020-release van iJw wordt samengewerkt met een afvaardiging van alle partijen die met deze informatiestandaarden werken, zoals gemeenten, zorgaanbieders en softwareleveranciers.

Alle documentatie die momenteel beschikbaar is over de ontwikkeling van iJw 2020 is voor u verzameld op deze pagina. Nieuwe informatie wordt regelmatig toegevoegd.

Releasekaders iJw 2020
Het inhoudelijke (functionele) kader van de release 2020 wordt gevormd door de Kadernota 2020, die door de Stuurgroep i-Sociaal Domein op 13 december 2018 is vastgesteld. U kunt het document downloaden onder ‘Meer informatie’.

Referentiegroepbijeenkomsten iJw 2020
Bij ontwikkeling van de release iJw 2020 vindt uitgebreide consultering plaats bij gemeenten, zorgaanbieders en softwareleveranciers. Hiervoor zijn functionele en technische referentiegroepbijeenkomsten voor iWmo/iJw geformeerd, waarvoor bijeenkomsten zijn georganiseerd. Wilt u deelnemen aan de bijeenkomsten van de referentiegroepen? Meld dat vooral bij ons, via info@istandaarden.nl.

Planning iJw 2020
Globaal ziet de planning naar ingebruikname van zowel iJw als iWmo 2020 er zo uit:

  • Woensdag 30 januari 2019: kick-off
  • Donderdag 7 februari 2019: 1e functionele referentiegroep iWmo/iJw
  • Dinsdag 5 maart 2019: 2e functionele referentiegroep iWmo/iJw
  • Dinsdag 26 maart 2019: 1e technische referentiegroep iWmo/iJw
  • Dinsdag 16 april 2019: 2e technische referentiegroep iWmo/iJw
  • Donderdag 25 april 2019: afsluiting
  • eerste week juni: publicatie conceptspecificaties
  • juni: review conceptspecificaties
  • eerste week juli: publicatie definitieve specificaties

Eerdere en actuele iJw-releases
Informatie over de actuele release iJw 2.2 en iJw 2.3 (per 1 april 2019 van kracht) vindt u via de navigatie links in het scherm. Daar hebt u ook toegang tot het archief van alle voorgaande iJw-releases.

Hoe verhoudt iWmo zich tot iJw?
De releases worden vaak in een adem genoemd. De stukken en de referentiegroepen worden gezamenlijk georganiseerd, maar iWmo en iJw hebben wel elk een eigen informatiemodel omdat de processen in beide domeinen deels verschillen.

primary.istandaarden.wooltown.nl