Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

Werken met iPgb 1.0

iPgb 1.0 is gebaseerd op het toekenningsbericht (TKB) en het budgetafsluitbericht (BAB). 

Op basis van deze berichten wordt de gegevensuitwisseling op het gebied van het trekkingsrecht pgb tussen gemeenten, zorgkantoren en de Sociale Verzekeringsbank (SVB) inzichtelijk en transparant.

Gemeenten en zorgkantoren kunnen vanaf begin 2015 toekenningsberichten insturen aan de SVB. In juni 2016 werd het eerste bericht, een BAB, door de SVB aan de gemeenten en zorgkantoren verstuurd.

Sinds augustus 2016 is de documentatie voor de iPgb-standaard ondergebracht bij Zorginstituut Nederland.

primary@149.210.155.96