Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

Ontwikkeling iWlz 2020

Vanaf januari 2019 is de opvolger van iWlz in voorbereiding. Bij de ontwikkeling van de 2020-release van iWlz wordt samengewerkt met een afvaardiging van alle partijen die met deze informatiestandaarden werken, zoals zorgaanbieders en softwareleveranciers.

Alle documentatie die momenteel beschikbaar is over de ontwikkeling van iWlz 2020 is voor u verzameld op deze pagina. Nieuwe informatie wordt regelmatig toegevoegd.

Releasekaders iWlz 2020
Het inhoudelijke (functionele) kader van de release 2020 wordt gevormd door de Kadernota 2020. U kunt het document downloaden onder ‘Meer informatie’.

Referentiegroepbijeenkomsten iWlz 2020
Bij ontwikkeling van de release iWlz 2020 vindt uitgebreide consultering plaats bij gemeenten, zorgaanbieders en softwareleveranciers. Hiervoor zijn functionele en technische referentiegroepbijeenkomsten voor iWlz geformeerd, waarvoor bijeenkomsten zijn georganiseerd. Wilt u deelnemen aan de bijeenkomsten van de referentiegroepen? Meld dat vooral bij ons, via info@istandaarden.nl.

Planning iWlz 2020
Globaal ziet de planning naar ingebruikname van iWlz 2020 er zo uit:

  • Woensdag 30 januari 2019: kick-off
  • Dinsdag 5 februari: 1e functionele referentiegroep iWlz
  • Donderdag 7 maart 2019: 2e functionele referentiegroep iWlz
  • Donderdag 28 maart 2019: 1e technische referentiegroep iWlz
  • Donderdag 18 april 2019: 2e technische referentiegroep iWlz
  • Donderdag 25 april 2019: afsluiting
  • eerste week juni: publicatie conceptspecificaties
  • juni: review conceptspecificaties
  • eerste week juli: publicatie definitieve specificaties

Eerdere en actuele iWlz-releases
Informatie over de actuele release iWlz 2.0.1 en iWlz 2.0.2 (per 1 april 2019 van kracht) vindt u via de navigatie links in het scherm. Daar hebt u ook toegang tot het archief van alle voorgaande iWlz-releases.

primary.istandaarden.wooltown.nl