Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

Ontwikkeling iWlz 2.1

Vanaf januari 2019 is de opvolger van iWlz 2.0.2 in voorbereiding: iWlz 2.1. Bij de ontwikkeling van deze 2020-release van iWlz wordt samengewerkt met een afvaardiging van alle partijen die met deze informatiestandaarden werken, zoals zorgaanbieders en softwareleveranciers.

Alle documentatie die momenteel beschikbaar is over de ontwikkeling van iWlz 2.1 is voor u verzameld op deze pagina. Nieuwe informatie over de release en over de planning van de bijbehorende documentatie en producten wordt regelmatig toegevoegd.

Releasekader en documentatie
Het inhoudelijke (functionele) kader van iWlz wordt gevormd door de Kadernota 2020. U kunt het document downloaden onder ‘Meer informatie’. Daar vindt u ook alle documentatie die bij iWlz 2.1 hoort.

Referentiegroepbijeenkomsten
Bij ontwikkeling van iWlz 2.1 heeft uitgebreide consultering plaatsgevonden bij gemeenten, zorgaanbieders en softwareleveranciers. Hiervoor zijn functionele en technische referentiegroepbijeenkomsten voor iWlz geformeerd, waarvoor bijeenkomsten zijn georganiseerd.

Planning iWlz 2020
Globaal ziet de planning naar ingebruikname van iWlz 2.1 er zo uit:

  • Woensdag 30 januari 2019: kick-off
  • Dinsdag 5 februari: 1e functionele referentiegroep iWlz
  • Donderdag 7 maart 2019: 2e functionele referentiegroep iWlz
  • Donderdag 28 maart 2019: 1e technische referentiegroep iWlz
  • Donderdag 18 april 2019: 2e technische referentiegroep iWlz
  • Dinsdag 21 mei 2019: afsluiting
  • Donderdag 6 juni 2019: publicatie conceptspecificaties
  • juni: review conceptspecificaties
  • eerste week juli: publicatie definitieve specificaties
  • 1 januari 2020: ingebruikname iWlz 2.1

Eerdere en actuele iWlz-releases
Informatie over de actuele release iWlz 2.0.2 (per 1 juli 2019 van kracht) vindt u via de navigatie links in het scherm. Daar hebt u ook toegang tot het archief van alle voorgaande iWlz-releases.

primary@149.210.155.96