Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

Ontwikkeling iWlz 2.2

Vanaf januari 2020 is de opvolger van iWlz 2.1 in voorbereiding. Bij de ontwikkeling van deze 2021-release van iWlz wordt samengewerkt met een afvaardiging van alle partijen die met deze informatiestandaarden werken, zoals zorgaanbieders en softwareleveranciers.

Alle documentatie die beschikbaar komen over de ontwikkeling van iWlz 2.2 worden voor u verzameld op deze pagina. Nieuwe informatie over de release en over de planning van de bijbehorende documentatie en producten wordt regelmatig toegevoegd.

Referentiegroepbijeenkomsten

Bij ontwikkeling van iWlz 2.2 vindt uitgebreide consultering plaats bij zorgkantoren, zorgaanbieders, CAK, CIZ en softwareleveranciers. Hiervoor zijn referentiegroepbijeenkomsten voor iWlz geformeerd, waar wensen, benodigde aanpassingen en impact worden besproken met alle deelnemers.

Planning iWlz 2021

Globaal ziet de planning naar ingebruikname van iWlz 2.2 er zo uit:

  • Donderdag 23 januari 2020: 1e referentiegroep iWlz
  • Donderdag 13 februari 2020: 2e referentiegroep iWlz
  • Donderdag 12 maart 2020: 3e referentiegroep iWlz
  • Donderdag 9 april 2020: 4e en laatste referentiegroep iWlz
  • Juni 2020: publicatie conceptspecificaties *
  • Juli 2020: publicatie definitieve specificaties *

* Publicatie specificaties afhankelijk van implementatiestrategie en datum ingebruikname iWlz 2.2. Deze datum is nog niet vastgesteld

Actuele iWlz-release

Informatie over de actuele release iWlz 2.1 vindt u via de navigatie links in het scherm. Daar hebt u ook toegang tot het archief van alle voorgaande iWlz-releases.


primary@149.210.155.96