Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

Ontwikkeling iWlz 2.3

Zorginstituut Nederland is in januari 2021 gestart met de voorbereidingen voor iWlz 2.3. We ontwikkelen deze nieuwe release in samenwerking met ketenpartijen en stakeholders die betrokken zijn bij deze informatiestandaard. Op deze pagina beschrijven wij de stand van zaken.

Ontwikkelstappen

Bij ieder releaseproces volgen we dezelfde stappen. Deze staan beschreven in het document Releasebeleid iStandaarden. Het hele jaar door ontvangen we wijzigingsverzoeken van gebruikers. Als begin van het releaseproces bespreken we deze wijzigingsverzoeken in referentiegroepen.

Bijeenkomsten referentiegroep

Het Zorginstituut organiseert bijeenkomsten met referentiegroepen. In de Referentiegroep iWlz zitten vertegenwoordigers van ketenpartijen en stakeholders die betrokken zijn bij het iWlz-berichtenverkeer. Met hen bespreken en analyseren we de wijzigingsverzoeken. Samen kijken we naar mogelijke oplossingen en de impact daarvan. Deelnemers zijn door hun organisaties gemachtigd om mee te denken en advies te geven over wijzigingsverzoeken en oplossingsrichtingen. De referentiegroep heeft een adviserend karakter. Op basis van de resultaten uit de referentiegroepen schrijft het Zorginstituut een advies.

Advies Zorginstituut en besluit stuurgroep iWlz

Op 19 april 2021 heeft de stuurgroep iWlz ingestemd met het advies van het Zorginstituut over de inhoud en planning van iWlz 2.3. Deze release staat gepland voor 2022 en is samengesteld op basis van de Kadernota. Dit is een document met uitgangspunten. De release bestaat uit de geaccepteerde wijzigingsverzoeken (uitgewerkt in de vorm van RFC’s). En uit de oplossing van bevindingen die op de specificaties van iWlz 2.2 zijn gemeld. De kenmerken van de nieuwe release zijn:

 • minor release;
 • iWlz 2.3;
 • implementatiedatum 1 januari 2022;
 • invoering via big-bang.

Planning iWlz 2.3

De planning tot ingebruikname van iWlz 2.3 is:

 • 1e week juni 2021 publicatie conceptspecificaties;
 • 3e week juni 2021 reviewsessie conceptspecificaties;
 • 1e week juli 2021 publicatie definitieve specificaties;
 • juni/juli 2021 opstellen ketentestplan;
 • juli/augustus 2021 opstellen casusbeschrijvingen;
 • juli/oktober 2021 publicatie ondersteunende modules;
 • september 2021 afstemming ketentesten;
 • oktober/november 2021 publicatie conversiedocument en draaiboek migratie;
 • 1 januari 2022 implementatie;
 • verwachte datum ingebruikname 3 januari 2022.

Meer lezen over release iWlz 2.3?

Ga dan naar pagina Overzicht documenten Informatiemodel iStandaarden (iWlz 2.3). Daar vindt u alle beschikbare documentatie over de release iWlz 2.3. Deze pagina wordt de komende maanden steeds aangevuld met nieuwe documenten.

primary@149.210.155.96