Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

iWlz on the move

In aanloop naar de ingebruikname van iWlz 2.0 organiseerde Zorginstituut Nederland eind 2017 en begin 2018 iWlz on the move. In deze informatiesessies stond de release iWlz 2.0 centraal, in de eerste reeks werd ook het Actieprogramma iWlz toegelicht. 

In totaal zijn, verspreid door heel Nederland, vijftien iWlz on the move­-bijeenkomsten gehouden. Op elke bijeenkomst was plaats voor zo’n 120 deelnemers. De interesse voor iWlz on the move was groot en de reacties van deelnemers waren positief.Inhoud
In iWlz on the move gingen we in op de inhoud van iWlz 2.0 en de impact ervan op de administratieve processen bij zorgaanbieders en zorgkantoren. Ook lichtten sprekers ontwikkelingen toe en de deelnemers kregen de ruimte om vragen te stellen over de nieuwe release. Deelnemers ontvingen alle actuele en belangrijke informatie (zie ‘Meer informatie’) om hun organisatie optimaal voor te bereiden op de migratie naar iWlz 2.0.

Doelgroep
De informatiesessies van iWlz on the move richtten zich in 2017 en 2018 op medewerkers, leidinggevenden en beleidsmakers van zorgaanbieders en zorgkantoren, die zich bezighouden met zorgadministratie en administratieve processen in relatie tot het iWlz-berichtenverkeer.

Doel
Deze professionals in de langdurige zorg werken dagelijks samen aan soepel berichtenverkeer en, op langere termijn, aan de modernisering van de gegevensuitwisseling. Uiteindelijk kunnen we daardoor meer maatwerk leveren, cliënten beter informeren en de administratieve lasten verlagen.

Toekomst
De impact van de 2019-release van iWlz (iWlz 2.0.1) is zeer gericht. Voor deze release worden geen iWlz on the move-bijeenkomsten georganiseerd. Het Zorginstituut herkent wel de behoefte waarin bijeenkomsten als deze voorzien. Over ontwikkelingen van eventuele toekomstige bijeenkomsten à la iWlz on the move houden wij u op de hoogte via deze website.

Contact
Ten tijde van iWlz on the move zijn drie edities van de Nieuwsbrief iWlz 2.0 uitgebracht. Er verschijnen momenteel geen periodieke nieuwsbrieven meer over iWlz. Voor eventuele toekomstige updates kunt u wel uw e-mailadres aanmelden. 

primary.istandaarden.wooltown.nl