Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

Ontwikkeling release iWlz 2.0.1

Vanaf januari 2018 is de opvolger van iWlz 2.0 in voorbereiding: iWlz 2.0.1. Deze nieuwe release wordt op 1 januari 2019 in gebruik genomen. Bij de ontwikkeling van iWlz 2.0.1 helpt een afvaardiging van alle partijen die met de Wlz-informatiestandaard werken.

Alle documentatie die momenteel beschikbaar is over de ontwikkeling van iWlz 2.0.1 is voor u verzameld op deze paginaNieuwe informatie wordt regelmatig toegevoegd.

Actueel: definitieve specificaties iWlz 2.0.1 gepubliceerd
Op 28 juni heeft Zorginstituut Nederland de definitieve specificaties gepubliceerd voor iWlz 2.0.1 (nieuwsbericht). Zie de documentatie onder 'Meer informatie' en ook op deze overzichtspagina

Releasekenmerken
De release is een revisierelease met een zeer kleinschalig karakter:

 • Alleen in operationele bedrijfsregels worden wijzigingen doorgevoerd;
 • Door veranderde wet- en regelgeving wordt één codelijst aangepast.

Om deze reden krijgt de nieuwe release het versienummer: iWlz 2.0.1. 

Implementatie
iWlz 2.0.1 wordt op 1 januari 2019 van kracht. Gezien het kleine pakket aan wijzigingen die deze release met zich meebrengt en de minimale impact op softwaresystemen, is gekozen voor implementatie via een big bang-scenario. 

Dit houdt in dat de invoering van deze release geen conversieperiode kent. Gebruikers van iWlz dienen op de ingangsdatum dus direct over te gaan op de nieuwe release.

Referentiegroepbijeenkomsten iWlz 2019
Presentaties en verslagen van zowel de technische als functionele referentiegroepbijeenkomsten in april en mei 2018 vindt u onder 'Meer informatie'.Tweede technische referentiegroepbijeenkomst iWlz 2019 - 9 mei 2018Kadernotitie voor iWlz 2019
De kadernotitie is de inhoudelijke basis voor iWlz 2.0.1. Let op: in de notitie heet de release nog ‘iWlz 2019’. U kunt het document downloaden onder ‘Meer informatie’.

Wie zijn er betrokken bij de totstandkoming van iWlz 2.0.1?
Het ministerie van VWS is opdrachtgever van iWlz. Nieuwe versies van de standaard, zoals iWlz 2.0.1, worden uitgebreid voorbereid en uitgedacht. Bij de totstandkoming van een nieuwe release zijn verschillende partijen betrokken, van uitvoerders tot gebruikers.

Planning iWlz 2.0.1
Globaal ziet de planning naar ingebruikname van iWlz 2.0.1 er zo uit:

 • 5 maart 2018: eerste referentiegroepbijeenkomst
 • 15 maart: tweede referentiegroepbijeenkomst
 • april: akkoord van Stuurgroep iWlz op functionele inhoud
 • 17 april: eerste technische referentiegroepbijeenkomst
 • 8 mei: tweede technische referentiegroepbijeenkomst
 • eind mei: stuurgroepen geven akkoord op functionele hoofdlijnen
 • eerste week juni: publicatie conceptspecificaties
 • juni: review conceptspecificaties
 • eerste week juli: publicatie definitieve specificaties
 • november: publicatie landelijk draaiboek migratie
 • 1 januari 2019: ingebruikname iWlz 2.0.1

Eerdere en actuele iWlz-releases
Informatie over voorgaande (iWlz 1.0, iWlz 1.1 en iWlz 2.1) en actuele releases (iWlz 2.0) van de Wlz-informatiestandaard vindt u via de navigatie links in het scherm.

Informatiemodel iStandaarden (iWlz 2.0.1)
De specificaties van iWlz worden vastgelegd in een informatiemodel. Daarin wordt duidelijk hoe de iWlz-berichten zich door de keten bewegen en welke afspraken, regels en processen daarbij horen. Het Informatiemodel iStandaarden is leidend voor de toekomstige release: iWlz 2.0.1.

Naar het Informatiemodel iStandaarden (iWmo 2.3)

primary.istandaarden.wooltown.nl