Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

Tabellen

Zorginstituut Nederland stelt de inhoud van de iWlz-berichten vast, en daarmee ook de inhoud van de tabellen ofwel codelijsten. Bij de ontwikkeling van nieuwe berichten bepaalt Zorginstituut Nederland voor elk veld wat voor type informatie het bevat, en hoe ketenpartijen het moeten vullen: met tekst, een datum of een code uit een tabel.

In principe is de inhoud van de meeste tabellen stabiel en blijft deze tijdens de looptijd van een iWlz-release ongewijzigd. De iWlz-AGB-codelijst en de Wlz-regiotabel zijn tabellen die wel regelmatig aan verandering onderhevig zijn. Zorginstituut Nederland onderhoudt en actualiseert deze tabellen.

Wlz-regiotabel
De iWlz-regiotabel laat per postcode zien welk zorgkantoor voor deze regio de Wlz uitvoert. In iWlz wordt de iWlz-regiotabel gebruikt om te controleren of het indicatiebesluit naar het juiste zorgkantoor wordt gestuurd. De iWlz-regiotabel wordt elke maand geactualiseerd.

De iWlz-regiotabel ondersteunt het berichtenverkeer voor iWlz. Dit betekent dat in iWlz controles worden uitgevoerd op de relatie ‘postcode cliënt’ en ‘postcode zorgkantoor’. De tabel wordt aangepast bij bijvoorbeeld gemeentelijke herindelingen, de ingebruikname van nieuwbouwwijken of bij wijzigingen in zorgkantoorwerkgebieden. In iWlz moeten zorgkantoren een IO31-bericht met een onjuiste postcoderelatie terugsturen naar het CIZ.

iWlz-AGB-codelijst
De iWlz-AGB-codelijst ondersteunt het bovenregionale berichtenverkeer voor de Wlz. Het houdt in dat landelijk bekend is welke codering elders in het land gebruikt wordt voor een adreslocatie. Met de iWlz-AGB-codelijst kan iedere locatie van een gecontracteerde zorgaanbieder worden nagegaan. Elke iWlz-AGB-code is landelijk uniek.

De verantwoordelijkheid voor de actualiteit van de gebruikte iWlz-AGB-codes ligt bij het zorgkantoor. Het zorgkantoor beheert deze gegevens in het besloten deel van deze website. Het beheer van de lijst ligt bij Zorginstituut Nederland. We publiceren wekelijks op woensdag een bijgewerkte iWlz-AGB-codelijst die geldig is met ingang van de eerstvolgende maandag.

iWlz-AGB-codelijst en Wlz-regiotabel nu ook online te bevragen

Softwareleveranciers hebben nu de mogelijkheid om de iWlz-AGB-codelijst en de Wlz-regiotabel via een REST-interface te bevragen. Handmatig downloaden en verwerken van de Excelbestanden is dan niet meer nodig. De nieuwe output is beschikbaar in Json en de specificatie is beschreven in OpenAPI 3. Hiermee zet het Zorginstituut een stap voorwaarts naar gebruik van open standaarden en FAIR-principes.

De specificatie vindt u via de volgende link:

https://modules.istandaarden.nl/tabelbeheer/public/api/v3/docs.yml

Voor een preview van de interface kunt u gebruikmaken van SwaggerUI of van de volgende link: https://modules.istandaarden.nl/tabelbeheer/swagger-ui/

Voor de iWlz-AGB-codelijst gebruikt u de interface getZorgaanbieders en voor de Wlz-regiotabel gebruikt u de interface getRegios. Verder bevat de specificatie 4 andere interfaces waarmee u informatie over concessiehouders, zorgkantoren en gemeenten kunt vinden.

primary@149.210.155.96