Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

Werken met iWmo

iWmo is een informatiestandaard die inzicht geeft in de gegevensstromen tussen gemeenten en zorgaanbieders binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning.

In het Wmo-berichtenverkeer wisselen partijen informatie uit over de producten en diensten die worden geleverd. Hierbij is het uitgangspunt dat gemeenten beleidsvrijheid hebben in de uitvoering van de Wmo. De iWmo-standaard is daarvoor een uitstekend ondersteunend instrument.

Specificaties iWmo
Vanaf 1 april 2018 werken gemeenten en zorgaanbieders met iWmo 2.2. Specificaties van iWmo komen tot stand in nauwe samenwerking met vertegenwoordigers uit het hele werkveld van zorgaanbieders, gemeenten, softwareleveranciers, CAK, SVB, KING, VNG, Vektis, VWS en Zorginstituut Nederland.

Informatiemodel iStandaarden
De specificaties van iWmo worden vastgelegd in een informatiemodel. Daarin wordt duidelijk hoe de Wmo-berichten zich door de keten bewegen en welke afspraken, regels en processen daarbij horen. Het Informatiemodel iStandaarden is leidend voor de lopende release: iWmo 2.2.

Modules en Servicedesk
Zorginstituut Nederland beheert de iWmo-standaard en ondersteunt het werkveld bij het gebruik van iWmo.

  • Modules zijn hulpmiddelen om efficiënt met iWmo te werken en snel thuis te raken in een nieuwe release.
  • Bij de Servicedesk iStandaarden kunt u terecht met vragen, opmerkingen en suggesties over iWmo in het algemeen of releases in het bijzonder.
  • Nuttige informatie biedt ook de uitgave 'Wat u moet weten over iStandaarden'.

Tussenrelease iWmo 2.2
Op 28 juni 2018 zijn de definitieve specificaties gepubliceerd van de tussenrelease voor iWmo 2.2. In het nieuwsbericht vindt u meer informatie.

primary.istandaarden.wooltown.nl