Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

Werken met iWmo

Vanaf 30 maart 2020 is iWmo 2.4 in gebruik binnen de Wmo. In dit deel van de website leest u meer over het werken met de 2.4-versie van deze informatiestandaard voor de Wmo. iWmo biedt inzicht in de informatiestromen binnen de Wmo tussen gemeenten en zorgaanbieders.

Specificaties iWmo
Vanaf 30 maart 2020 werken gemeenten en zorgaanbieders met iWmo 2.4. Specificaties van iWmo komen tot stand in nauwe samenwerking met vertegenwoordigers uit het hele werkveld van zorgaanbieders, gemeenten, softwareleveranciers, Ketenbureau i-Sociaal Domein, VNG, Vektis, VECOZO, Inlichtingenbureau, VWS en Zorginstituut Nederland.

Informatiemodel iStandaarden
De specificaties van iWmo worden vastgelegd in een informatiemodel. Daarin wordt duidelijk hoe de iWmo-berichten zich door de keten bewegen en welke afspraken, regels en processen daarbij horen. Het Informatiemodel iStandaarden is leidend voor de lopende release: iWmo 2.4.

Modules en Servicedesk
Zorginstituut Nederland beheert de iWmo-standaard en ondersteunt het werkveld bij het gebruik van iWmo.

  •  Modules zijn hulpmiddelen om efficiënt met iWmo te werken en snel thuis te raken in een nieuwe release.
  •  Bij de Servicedesk iStandaarden kunt u terecht met vragen, opmerkingen en suggesties over iWmo in het algemeen of releases in het bijzonder.
  •  Nuttige informatie biedt ook de uitgave 'Wat u moet weten over iStandaarden'.
primary@149.210.155.96