Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

Ondersteuning iWmo 3.0

Op deze pagina vindt u alle documenten voor een goede voorbereiding op de overgang naar de nieuwe releases iWmo 3.0 en iJw 3.0. Per 1 januari 2021 gaan gemeenten en zorgaanbieders hiermee werken. Dit heeft grote gevolgen voor hun processen en systemen.

Belangrijkste veranderingen

Met deze nieuwe release werken Zorginstituut Nederland en het Ketenbureau i-Sociaal Domein samen aan de verdere vermindering van de administratieve last in het sociaal domein. Release 3.0 levert het volgende op:

  • minder toewijzingsvarianten;
  • intensievere procesondersteuning bij Verzoek om Toewijzing (VOT) en Verzoek om Wijziging (VOW);
  • een strakker ingericht declaratieproces.

Soorten documentatie

Er zijn 4 soorten documenten:

  1. interactieve presentaties, ook te bekijken als filmpje;
  2. infographics met uitleg in plaatjes bij een aantal onderwerpen;
  3. veelgestelde vragen met bijbehorende antwoorden;
  4. documentatie zoals we die bij iedere release publiceren.

Lees door voor een toelichting per soort.

Interactieve presentaties

U kunt de presentaties openen als PowerPoint of bekijken als filmpje. Ze nemen u stap-voor-stap mee door de belangrijkste wijzigingen. Op de menupagina van iedere presentatie ziet u gekleurde blokken. Ieder onderdeel heeft een eigen kleur, die in de bijbehorende documenten terugkomt. Zo ziet u aan de kleur snel in welk deel van de presentatie u zich bevindt en op welk onderdeel binnen de release dit van toepassing is. Er zit ook gesproken uitleg bij de presentatie (voice-over). Deze kunt u naar wens aan- of uitzetten of in een apart document bekijken.

Zoals u ziet zijn nog niet alle onderdelen beschikbaar. De komende maanden vullen we de presentaties aan voor alle onderdelen.

Presentatie: Wijzigingen iWmo 3.0 en iJw 3.0
Overzicht van belangrijkste wijzigingen in de nieuwe release 3.0 in vergelijking met de huidige release 2.4.

Presentatie: Migratie naar iWmo 3.0 en iJw 3.0
Een stap-voor-stap overzicht van de voorbereidingen die nodig zijn voor een soepele overgang naar de nieuwe releases.

Infographics

Infographics geven met eenvoudige plaatjes uitleg over specifieke onderdelen van release 3.0. Deze kunnen u helpen bij het doorvoeren van de veranderingen.

Infographic: Moet een toewijzing worden gemigreerd
Een overzichtelijk schema om te controleren welke toewijzingen u moet migreren.
Moet een toewijzing worden gemigreerd - infographic

Infographic: Hoe en wanneer wordt de toewijzing gemigreerd
Een handige tabel die laat zien hoe en op welk moment u de toewijzingen moet migreren.
Hoe en wanneer wordt de toewijzing gemigreerd - infographic

Veelgestelde vragen

Een overzicht van vragen en antwoorden, dat we continue aanvullen met nieuwe inzichten.
Veelgestelde vragen iWmo 3.0 en iJw 3.0

Begrippenlijst

Voor release 3.0 is er een aanvullende begrippenlijst. Hierin worden nieuwe begrippen voor release 3.0 verduidelijkt. Tevens worden termen die gebruikt worden in de presentatie uitgelegd.
Begrippenlijst iWmo 3.0 en iJw 3.0

Documentatie

Bij de releases iWmo 3.0 en iJw 3.0. hoort een aantal documenten. Het totaaloverzicht daarvan staat in de iBieb. Op deze pagina vindt u de belangrijkste documenten die helpen bij de overgang naar de nieuwe release gebundeld, zodat u deze informatie in één oogopslag bij elkaar hebt.

Migratiehandreiking
De handreiking bevat richtlijnen voor gemeenten en zorgaanbieders. U leest hoe u in de voorbereiding én na de inwerkingtreding van iWmo 3.0 en iJw 3.0 uw werkprocessen kunt aanpassen, zodat die aansluiten bij de 3.0-versie van het berichtenverkeer.
Migratiehandreiking iWmo 2.4 en iJw 2.4 naar iWmo 3.0 en iJw 3.0

Landelijk draaiboek
Dit document beschrijft de stappen die ketenpartijen (gemeenten en zorgaanbieders) moeten nemen tijdens de landelijke migratie van iWmo 2.4 en iJw 2.4 (de versies die sinds 1 april 2020 in gebruik zijn) naar iWmo 3.0 en iJw 3.0.
Landelijk draaiboek migratie iWmo 2.4 en iJw 2.4 naar iWmo 3.0 en iJw 3.0

Casusbeschrijvingen
Uitwerking van een aantal voorbeeldcasussen om de wijzigingen in de nieuwe release 3.0 zo duidelijk mogelijk te maken.
Casusbeschrijvingen bij de releases iWmo 3.0 en iJw 3.0

Nieuwsberichten aanvullende documentatie

De komende tijd publiceren we regelmatig aanvullende informatie op deze pagina. Via nieuwsberichten blijft u op de hoogte van volgende publicatiedata. Hou dus vooral onze berichtgeving in de gaten.

Vragen?

Meer weten over iWmo en iJw release 3.0? Neem contact op met Team Informatiestandaarden via de Servicedesk iStandaarden: info@istandaarden.nl of (020) 797 89 48.

primary@149.210.155.96