Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

Uitvoeringsvarianten

Gemeenten hebben beleidsvrijheid in de uitvoering van de Wmo: ze mogen zelf bepalen hoe ze die vormgeven. Als gemeenten Wmo-processen inrichten en daarbij gebruikmaken van iWmo, kunnen zij – in het proces van contract naar controle – kiezen uit drie uitvoeringsvarianten.

Om te zorgen dat zo min mogelijk verschil ontstaat in de manier waarop iWmo wordt geïmplementeerd, beschrijft Zorginstituut Nederland de varianten in het document ‘Handreiking Uitvoeringsvarianten iWmo en iJw’.

De publicatie, die u onder ‘Meer informatie’ kunt downloaden, is daarmee de referentie voor alle gemeenten die een specifieke variant kiezen. De gedetailleerde en praktische beschrijving van elk uitvoeringstype, aan de hand van een voorbeeld, is een extra ondersteuning die gemeenten helpt bij de uitvoering van de Wmo.

‘Handreiking Uitvoeringsvarianten iWmo en iJw’ helpt bovendien de hoeveelheid maatwerk voor softwareleveranciers te beperken. Dit komt ten goede aan een soepele implementatie van de iWmo-standaard en werkt ICT-kostenbesparend.

primary@149.210.155.96