Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

Archief iWvggz

Op deze pagina is documentatie van iStandaard iWvggz verzameld.

De ontwikkeling van de iWvggz is voortijdig gecancelled, de verzamelde kennis die gedurende het ontwikkeltraject op istandaarden.nl is gepubliceerd kunt u hier terugvinden, inclusief de definitieve specificaties die begin oktober 2020 gepubliceerd zouden worden.

iWvggz 1.0

Onder ‘Meer informatie’ kunt u het archief van de iWvggz 1.0 downloaden. Het zip-bestand bevat:

 • Archief website iWvggz op iStandaarden.nl
  - specificatiedocumenten (conceptspecificaties berichten in Excell)
  - teksten webpagina’s iWvggz op iStandaarden.nl
  - verslagen Klankbordgroep en referentiegroepen
 • Archief inventarisatie Wvggz-model
  - BPMN procesmodel Wvggz
  - overzicht informatieproducten
 • Archief iWvggz conceptspecificaties zoals gepubliceerd op 2 september 2020
  - proces- en informatiemodel
  - bijbehorende documentatie (XSD’s, Codelijsten, Regelrapport)
 • Archief iWvggz 1.0 definitieve specificaties, niet gepubliceerd
  - proces- en informatiemodel
  - bijbehorende documentatie (XSD’s, XSLT’s, Codelijsten, Regelrapport) (XSLT’s worden voor 1 december 2020 toegevoegd aan de zip-file)
 • Documenten
  - Brief VWS aan Tweede Kamer 13 oktober 2020
  - Reviewoverzicht conceptspecificaties met antwoorden
  - Aanvullende bevindingen op de definitieve specificaties iWvggz 1.0
  - Backlogitems voor doorontwikkeling iWvggz
primary@149.210.155.96