Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

Overleg

Het Zorginstituut organiseert regelmatig klankbordgroepbijeenkomsten. Daar bespreken ketenpartijen ervaringen met het berichtenverkeer, doen verbetervoorstellen en bereiden deze gezamenlijk voor om te bespreken tijdens de referentiegroepen van een volgende release.

Voor de iWvggz kent de klankbordgroep (KBG) in de huidige situatie een specifieke samenstelling met partijen die zich richten op de ontwikkeling van de eerste serie berichten in de iWvggz. De deelnemers zijn:

 • GGZ-Nederland. GGZ-NL vertegenwoordigt in de KBG de GGZ-instellingen in Nederland. De zorginstellingen zelf hebben geen deelnemers voor de KBG afgevaardigd
 • Openbaar Ministerie. Het OM bekleed een centrale rol in de aanvraag en afhandeling van zorgmachtigingen. Daarnaast is het OM ontwikkelaar van OMZIS, het zorginformatiesysteem van het OM die van de iWvggz gebruik gaat maken
 • Stichting Patiëntenvertrouwenspersoon. St. PVP levert advies en bijstand aan een betrokkene die te maken krijgt met verplichte zorg.
 • Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Het IGJ verzorgt het toezicht op de kwaliteit van de zorg, medische producten en jeugdhulp.
 • Softwareleveranciers zorgaanbieders. De EPD-systemen van de zorgaanbieders worden aangesloten op de iWvggz.

Werkwijze en planning

De iWvggz volgt voor de release zoveel mogelijk het proces van de iStandaarden. Voor de iWvggz is de beschikbare tijd echter krap, om de ambitie te halen om begin 2021 een eerste versie van de iWvggz te releasen is het nodig dat bijeenkomsten in een hogere frequentie plaatsvinden. Waar de Klankbordgroep regulier maandelijks bijeenkomt gebeurt dit voor de iWvggz ongeveer eens per twee weken.

In april worden de conceptversies van de berichttypen gepubliceerd, in mei volgen de inhoudelijke conceptspecificaties van de verschillende berichten en in juli worden de definitieve specificaties gepubliceerd die de softwareleveranciers in hun systemen inbouwen. waarbij in april de conceptversies worden . Om de beoogde publicatiedata te halen is het nodig dat de bijeenkomsten in een hogere frequentie plaatsvinden.

Het Zorginstituut richt zich op verzoek van het Landelijk Ketenoverleg iWvggz en de Bestuurlijke Ketenraad op de ontwikkeling van de eerste serie berichten in de iWvggz op de eerste voorbereiding van een verzoek tot zorgmachtiging. Voor de bespreking in de KGB iWvggz waren in maart bijeenkomsten gepland op 3, 17 en 31 maart.

Gevolgen Corona

In de bijeenkomst van 17 maart was het de bedoeling dat in de KBG de inhoud van de 7 berichten werden besproken en zo mogelijk vastgesteld waarna het Zorginstituut verder zou gaan met de inhoudelijke specificaties van de berichten. Het coronavirus strooide echter ook hier roet in het eten. De KGB-bijeenkomst van 17 maart was bedoeld als workshop maar kon vanwege Corona niet op die manier doorgaan.

Vanaf 16 maart worden alle bijeenkomsten via videoconferencing gehouden, zo ook de KBG-bijeenkomst op 17 maart. Noodgedwongen werden voor de workshops separate afspraken ingepland wat de nodige flexibiliteit vroeg aan de deelnemers vanwege de agendadruk die dit opleverde. Op 18, 20 en 23 maart werden deze verdiepingssessies gehouden in zogenaamde breakoutsessies.

De uitkomsten van de breakoutsessies zijn door het Zorginstituut verzameld en de bespreekpunten die dit opleverde zijn besproken in de bijeenkomst van 31 maart.

Vervolg

Half april worden de conceptversies van de 7 berichten gepubliceerd. Voor de periode tot 1 juli zijn vervolgsessies gepland voor de uitwerking van de berichtspecificaties:

 • Woensdag 15 april van 13.00 tot 15.00
 • Woensdag 29 april van 13.00 tot 15.00
 • Woensdag 13 mei van 13.00 tot 15.00
 • Woensdag 27 mei van 13.00 tot 15.00
 • Woensdag 10 juni van 13.00 tot 15.00
 • Woensdag 24 juni van 13.00 tot 15.00

Wanneer de maatregelen rondom het Coronavirus het weer toelaat zijn de bijeenkomsten in Diemen op locatie van het Zorginstituut, tot die tijd komen we bij elkaar via videoconference.

Documentatie

In de kantlijn aan de rechterkant onder 'Meer informatie' kunt u de verslagen vinden van de KBG bijeenkomsten. De conceptversies van de berichttypen en bijbehorende documentatie vindt u onder Specificaties.


primary@149.210.155.96