Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

Planning

Bij aanvang van de opdracht tot de ontwikkeling van de iWvggz heeft het Zorginstituut 3 jaarthema’s benoemd. Voor het ontwikkelen van een beheersbare en stabiele standaard gaan we uit van een doorlooptijd van 3 jaar.

Opbouwfase 2020

2020 staat in het teken van het thema ‘Opbouwen’. Het Zorginstituut doet een intake op de producten van het ketenprogramma. Samen met de ketenpartijen wordt een eerste set van berichttypen onderscheiden en wordt de prioriteit bepaald waarin deze worden ontwikkeld tot gestandaardiseerde berichtspecificaties. Het releaseproces wordt vanuit iStandaarden voor een eerste keer doorlopen.

Uitvoeringsfase 2021

2021 draait om het thema ‘Uitvoeren’. In dit jaar wordt de eerste set van berichtspecificaties in gebruik genomen. Dit jaar wordt gestuurd op standaardisatie van het grootste deel van de gegevensuitwisseling. De release die naar verwachting vanaf januari 2022 naar productie gaat zal de grootste bijdrage leveren aan de administratieve lastenverlichting.

Verbeteringsfase 2022

In 2022 speelt het thema ‘Verbeteren’. Alle berichtdefinities zijn beschikbaar. Inmiddels wordt een groot deel van de processen ondersteund door het iWvggz-berichtenverkeer. Vanuit een stabiel governance- en releaseproces worden verbeteringen doorgevoerd.

De ontwikkeling van de iWvggz in 2020 verloopt via de volgende (voorlopige) planning:

  • 11 februari 2020: Publicatie inventarisatie processen Wvggz
  • Februari-maart 2020: Analyse en prioritering van de informatie- en gegevensstromen en eerste opzet van berichttypen en berichtinhoud.
  • 3, 17 en 31 maart: Bijeenkomst Klankbordgroep
  • April 2020: Publicatie 1e conceptversie berichtinhoud
  • April-juni 2020: Review berichtinhoud, uitwerking concept-berichtspecificaties en start uitwerking casuïstiek.
  • Juli 2020: Publicatie van definitieve berichtspecificaties op basis van de door de BKR vastgestelde concept-berichtspecificaties
  • Juli-december 2020: Ontwikkeling en testen van applicaties waarin iWvggz geïmplementeerd wordt door softwareleveranciers, ontwikkeling van validatiemodule door het Zorginstituut en verdere uitwerking casuïstiek.
  • Januari 2021: Ingebruikname van de eerste berichten van de iWvggz
primary@149.210.155.96