Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

Planning

Bij aanvang van de opdracht tot de ontwikkeling van de iWvggz heeft het Zorginstituut drie jaarthema’s benoemd. Voor het ontwikkelen van een beheersbare en stabiele standaard gaan we uit van een doorlooptijd van 3 jaar.

Opbouwfase 2020

2020 staat in het teken van ‘Opbouwen’. Het Zorginstituut doet een intake op de producten van het ketenprogramma. Samen met de ketenpartijen wordt een eerste set van berichttypen bepaald die worden ontwikkeld tot gestandaardiseerde berichtspecificaties.

Uitvoeringsfase 2021

2021 gaat over ‘Uitvoeren’. In dit jaar wordt het releaseproces vanuit iStandaarden voor een eerste keer doorlopen. Op 1 juli 2021 wordt de eerste set van berichtspecificaties in gebruik genomen. In dit jaar wordt gewerkt aan standaardisatie van het grootste deel van de gegevensuitwisseling. De release die naar verwachting halverwege 2022 in gebruik wordt genomen, zal de grootste bijdrage leveren aan de administratieve lastenverlichting.

Verbeteringsfase 2022

2022 is voor ‘Verbeteren’. Alle berichtdefinities zijn beschikbaar. Inmiddels wordt een groot deel van de processen in de Wvggz ondersteund met iWvggz-berichtenverkeer. Vanuit een stabiel governance- en releaseproces worden verbeteringen doorgevoerd.

De ontwikkeling van de iWvggz v1.0 in 2020 verloopt via de volgende (voorlopige) planning:

  • Februari 2020: publicatie inventarisatie processen Wvggz.
  • Februari-maart 2020: analyse en prioritering van de informatie- en gegevensstromen en eerste opzet van berichttypen en berichtinhoud.
  • April 2020: publicatie van de eerste zeven berichttypen.
  • Juli 2020: publicatie van het later aan de scope toegevoegde achtste berichttype.
  • April-augustus 2020: Review berichtinhoud, uitwerking van de concept-berichtspecificaties.
  • September 2020: publicatie van de concept berichtspecificaties, review door de ketenpartijen en hun softwareleveranciers.
  • Oktober 2020: Publicatie van de definitieve berichtspecificaties.
  • September 2020 - juni 2021: ontwikkeling en testen van applicaties waarin iWvggz geïmplementeerd wordt door softwareleveranciers, ontwikkeling van validatiemodule door het Zorginstituut en uitwerking casuïstiek.
  • 1 juli 2021: ingebruikname van de eerste acht berichten van de iWvggz versie 1.0.
primary@149.210.155.96