Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

Denktank IZO

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Doorleefsessies IZO uitgesteld

Naar aanleiding van de ingestelde maatregelen van het RIVM in verband met de verspreiding van het Corona virus hebben we besloten de doorleefsessies IZO op 24, 31 maart en 1 april 2020 niet door te laten gaan. De bijeenkomsten worden verplaatst naar een nader te bepalen datum. We houden jullie op de hoogte.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Doorleefsessies IZO maart en april 2020

Op 31 oktober 2019 heeft de Denktank IZO plaatsgevonden. Deze dag heeft interessante opbrengsten opgeleverd waar IZO de afgelopen maanden mee aan de slag is gegaan.

Graag willen we met jou de opbrengsten verder verkennen en uitwerken. Hiervoor organiseert IZO (Informatievoorziening Zorg en Ondersteuning) op 24, 31 maart en 1 april 2020 drie doorleefsessies.

De drie doorleefsessies zijn bedoeld om alle verzamelde informatie aan jullie terug te koppelen en verder uit te werken als praktijktoets. Doorleefsessies zijn onderdeel van de methodiek waarmee ZIN de IZO-community faciliteert. Zij werkt volgens het 5D-model (detecteren, denken, doen en doorleven en doorgeven). Met het organiseren van doorleefsessies krijgen de fases doorleven en doorgeven vorm. Dit doen we door de thema’s verder met elkaar verkennen, doorleven en proberen toe te passen.

De doorleefsessies zijn:

  • Verhalenvenster (31 maart 12:30-16:00 bij StayOkay in Soest)
    De burger krijgt steeds meer regie over zijn eigen zorg. Met het oog daarop bespreken we het innovatieve proof of concept ‘Verhalenvenster’. Het Verhalenvenster biedt ondersteunende keuze-informatie in de verpleeghuiszorg in de vorm van verhalen (zogeheten narratieven) die via tekst- en videominging zijn verzameld. Deze informatie geeft burgers en hun mantelzorgers een beter beeld van de zorg. Zo kunnen zij een gerichtere keuze maken voor zorg die past bij hun eigen wensen en behoeften. Tijdens de werksessie ‘Verhalenvenster’ beleven we eerst de zoektocht naar zorg. Vervolgens presenteert Ynformed het proof of concept. We besluiten deze sessie met een dialoog over doorgeven. Welke zorgbrede toepassing zie jij voor deze technologische methode en welke organisatie kan hiermee aan de slag?
  • Verkeerstoren in de zorg (vol)
    Er is behoefte aan overzicht in het complexe zorglandschap. Deelnemers aan de Denktank IZO van 31 oktober 2019 noemden de ‘verkeerstoren in de zorg’ als mogelijke oplossing. Lost Lemon heeft vervolgens een onderzoek gedaan naar de informatiebehoefte van burgers en de huidige digitale informatievoorziening in kaart gebracht. Tijdens de werksessie ‘Verkeerstoren’ presenteren zij de uitkomsten en gaan we samen aan de slag. Werk jij mee aan de bouwstenen voor een verkeerstoren in de zorg?
  • Wasstraat – VR en beleefgame (24 maart 12.30-16.00 bij StayOkay in Soest)
    De sessie ‘Wasstraat en Praktijksimulatie’ is een workshop. Hierin krijg je niet alleen inzicht in de verkokering in de zorg en de administratieve lasten, maar belééf je die ook echt. Je maakt een klantreis door de ‘Wasstraat Zorg’, die inmiddels is doorontwikkeld naar een virtual reality experience. De praktijksimulatie Nique van het Ketenbureau i-sociaal domein laat zien dat ook aan de organisatiekant nog veel verbetering mogelijk is. Een interactieve sessie vol gamification, met een serieus einde. Welke toepassing zie jij voor het inzetten van deze instrumenten om verbeteringen te realiseren?

Deelnemers van de Denktank IZO bijeenkomst van 31 oktober 2019 hebben inmiddels een uitnodiging ontvangen. Heb je geen uitnodiging ontvangen en wil je wel meedoen? Stuur een e-mail naar infoizo@zinl.nl. Er zijn een beperkt aantal plaatsen beschikbaar, vol is vol.

Wat is de Denktank IZO?

De Denktank IZO is een activiteit van Informatievoorziening Zorg en Ondersteuning (IZO). De Denktank IZO is het platform voor iedereen die zich bezighoudt met het verbeteren van informatievoorziening in zorg en ondersteuning. 

De Denktank IZO is hét moment om ontwikkelingen en innovaties, die betrekking hebben op jouw werkgebied te horen en ervaringen te delen met collega’s en samenwerkingspartners. Jouw actieve inbreng wordt op prijs gesteld!

Ontmoet vooruitstrevende gedreven professionals en burgers die op zoek zijn naar innovatieve ideeën om de zorgpraktijk steeds verder te verbeteren.

Ontmoet je netwerk, deel je mening, promoot je innovatieve oplossing en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Benieuwd naar eerdere bijeenkomsten?

Van elke Denktank verschijnt een verslag van de bijeenkomst, compleet met film, foto's en presentaties. Op deze pagina zijn alle verslagen voor je verzameld.

primary@149.210.155.96