Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

Verkeerstoren

Er is behoefte aan overzicht in het complexe zorglandschap. Deelnemers aan de Denktank IZO van 31 oktober 2019 noemden de ‘verkeerstoren in de zorg’ als mogelijke oplossing. Consultancybureau Lost Lemon deed vervolgens onderzoek naar de informatiebehoefte van burgers en bracht de huidige digitale informatievoorziening in kaart.

Het programma

Tijdens dit Webinar presenteert Lost Lemon de resultaten van het onderzoek naar de informatiebehoefte van burgers en de huidige informatievoorziening. Vervolgens gaan de deelnemers aan de verkeerstoren bouwen. In 2 opeenvolgende werksessies gaan zij aan de slag met:

• de vertaalslag van de informatiebehoefte naar de functionaliteiten van de verkeertoren;

• de vertaalslag van de functionaliteiten naar een prototype verkeerstoren.

Het webinar vindt plaats op 26 oktober van 10.00-12.00 uur. Je kunt jezelf inschrijven door het aanmeldformulier in te vullen. Aanmelden kan tot en met 12 oktober. Omdat er maximaal 30 deelnemers kunnen meedoen aan deze sessie, hanteren we de regel ‘vol is vol’.


primary@149.210.155.96