Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

Wasstraat

Hoe voelt het om in de zorg van loket naar loket te worden gestuurd en iedere keer weer dezelfde informatie te moeten ophoesten? In de ‘wasstraat zorg’ konden de deelnemers aan Denktank IZO 2019 dat aan den lijve ondervinden. De wasstraat maakte op een originele manier inzichtelijk wat het betekent om een radartje te zijn in de bureaucratische molen die de zorg soms kan zijn. Belangstellenden gaven zich in een gesloten opstelling van loketten en instanties over aan een nagespeelde werkelijkheid.

Kan deze volgens de deelnemers ‘ontnuchterende ervaring’ breder worden ingezet? Met deze vraag ging consultancybureau Propulsion Consulting in een praktijktoets aan de slag. De uitkomst: een virtual reality experience waarin de wasstraat nog eens wordt gedemonstreerd.

COVID-19 laat het op dit moment niet toe om fysieke bijeenkomsten te organiseren waarin de VR-ervaring getest kan worden. We hopen de ervaring later beschikbaar te kunnen stellen. Met de IZO-community willen we verkennen hoe de ervaring kan worden ingezet om de zorg te helpen verbeteren.


primary@149.210.155.96