Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

Project Informatie Langdurige Zorg (ILZe)

Mensen ondersteunen met goede, betrouwbare en vindbare informatie over de langdurige zorg

Op internet bestaat een grote hoeveelheid informatie over langdurige zorg, vaak versnipperd en minder betrouwbaar dan wenselijk is. De Directie Langdurige Zorg van het ministerie van VWS voerde in 2017 een project uit om de informatie te verbeteren: Project ILZe.

Doel en aanleiding van Project ILZe

  • Meer samenhang in de (informatie)bronnen
  • Meer duidelijkheid over rollen en afspraken
  • Meer samenwerking tussen betrokken organisaties

Het ministerie van VWS heeft daarom:

  • onderzoek gedaan naar de informatiebehoefte van cliënten en zorgprofessionals;
  • bekeken via welke kanalen informatie over langdurige zorg wordt verspreid;
  • geanalyseerd of de informatie van verschillende overheidsorganisaties op elkaar aansluit en actueel is.

Voorbeelden van vragen over informatiebehoefte uit Project ILZe

Looptijd van Project ILZe
Het project liep van april 2017 tot maart 2018. Omdat samenhang van informatie één van de terugkerende thema’s is van zowel Platform IZO als de Denktank IZO, heeft het ministerie van VWS in samenwerking met IZO een deel van de onderzoeken en de opbrengst van de werksite van Project ILZe overgezet naar deze pagina.

Drie onderdelen
De drie onderdelen van Project ILZe zijn leidend:

  • De informatiebehoefte van cliënten gebruikers en zorgprofessionals
  • De optimalisering van informatiekanalen
  • De samenhang van langdurige zorg-informatie

Voor wie?
Het project richtte zich daarbij primair op de IZO-community, die werkt aan actuele, relevante en betrouwbare informatie voor cliënten. Naast zorgprofessionals waren bij project ILZe communicatiemedewerkers, adviseurs bij zorginstellingen, zorgkantoren, uitvoeringsorganisaties en gemeenten betrokken.

Bij de overdracht van de resultaten van Project ILZe aan IZO, op 28 februari 2018, verscheen het nieuwsbericht ‘Informatie Project ILZe voortaan op IZO’. Daarin lees je meer over de aanleiding en achtergrond van het project.

primary@149.210.155.96