Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

De optimalisering van informatiekanalen

In dit onderdeel van Project ILZe zijn websites en loketten over langdurige zorg op Rijksoverheid.nl onderzocht, zoals Regelhulp.nl, Het Juiste Loket en Informatielangdurigezorg.nl. Ook is de relatie met informatiebronnen van uitvoeringsorganisaties zoals het CIZ en CAK bekeken.

Bij het onderzoek was het uitgangspunt om na te gaan in hoeverre:
• de juiste informatie op de juiste plek staat;
• websites en loketten onderling goed naar elkaar verwijzen.

Samenvattend
Algemeen beeld is dat informatie behoorlijk compleet en up-to-date is. Per website zijn bevindingen opgesteld over de inhoud en verwijzingen en er is contact gelegd voor meer afstemming tussen de diverse redacties. Zo ontstaat een betere samenhang en kunnen zowel cliënten als zorgprofessionals sneller volledige en juiste informatie vinden.

Een van de websites die onderzocht is, is Regelhulp.nl – een wegwijzer naar zorg en ondersteuning. Daarover zijn twee documenten beschikbaar.

• Onderzoek Regelhulp.nl
BTC Mediatest heeft in juni 2017 vijftien (potentiële) gebruikers van Regelhulp.nl geïnterviewd over hun informatiebehoefte, zoekgedrag en de rol van websites bij de ‘organisatie’ van de zorg. Het ging daarbij expliciet niet om medische informatie maar om zaken als hulpmiddelen verkrijgen, vervoer en thuiszorg.

• Bevindingen en aanbevelingen voor Regelhulp.nl
Op basis van het rapport van BTC Mediatest zijn in november 2017 bevindingen en aanbevelingen voor Regelhulp.nl opgesteld. De conclusie luidt dat de website beter vindbaar moet zijn, met juiste verwijzingen en voorzien van een betere resultatenpagina. Dat is doorgegeven aan de sitebeheerders.

primary@149.210.155.96