Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

Blijf op de hoogte

Zorginstituut Nederland werkt continu aan de standaarden voor de Wlz, Wmo en Jeugdwet. Over de laatste stand van zaken en recente ontwikkelingen informeren we u met nieuwsberichten. Antwoorden op vragen die bij ons binnenkomen vindt u in de rubriek veelgestelde vragen.

Twitter 

Via Twitter communiceren we, direct na publicatie, elk nieuwsbericht dat op www.istandaarden.nl verschijnt. 

RSS-feeds

Gebruik een RSS-reader om via de twee RSS-feeds direct bericht te ontvangen: een voor nieuwsberichten en een voor nieuw verschenen documenten.

Vragen over iStandaarden

> Ga naar onze contactpagina

Nieuwsarchief

 • Zorginstituut publiceert conceptspecificaties iWmo 3.0 en iJw 3.0

  Posted in iStandaarden on feb 13, 2020

  13 februari 2020 – Zorginstituut Nederland heeft vandaag in het Informatiemodel iStandaarden de conceptspecificaties van twee nieuwe iStandaarden-releases gepubliceerd: iWmo 3.0 en iJw 3.0.

 • Zorginstituut gestart met voorbereidingen informatiestandaard Wvggz

  Posted in iStandaarden on feb 11, 2020

  11 februari 2020 – Met ingang van 1 januari 2020 is de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) in werking getreden. Samen met de eveneens nieuwe Wet zorg en dwang (Wzd) en de Wet forensische zorg (Wfz) vervangt de Wvggz de huidige Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Wbopz).

 • Landingspagina Informatiemodellen iStandaarden gepubliceerd

  Posted in iStandaarden on feb 10, 2020

  10 februari 2020 – Vanaf vandaag zijn de Informatiemodellen iStandaarden bereikbaar via een speciaal ingerichte landingspagina op de website van iStandaarden.

 • Releaseproces iWmo/iJw 3.0

  Posted in iStandaarden on jan 17, 2020

  17 januari 2020 - Zorginstituut Nederland heeft, met het houden van de laatste referentiegroep bijeenkomst iWmo/iJw release 2021 in december 2019, de eerste fase van het releaseproces afgesloten.

 • iWlz 2.1 landelijk in gebruik genomen

  Posted in iStandaarden on jan 10, 2020

  10 januari 2020 - Op 1 januari 2020 is iWlz 2.1 in gebruik genomen. Het betekent dat alle landelijke partijen vanaf die datum werken met de nieuwe release die de uitvoering van de Wet langdurige zorg (Wlz) ondersteunt.

 • Bereikbaarheid Servicedesk iStandaarden tijdens de feestdagen

  Posted in iStandaarden on dec 23, 2019

  19 december 2019 – In de komende periode hanteert de Servicedesk iStandaarden op een aantal dagen gewijzigde openingstijden.

 • Geleidelijke invoering abonnementstarief Wmo

  Posted in iStandaarden on dec 19, 2019

  19 december 2019 – Aanpassing ingebruikname nieuwe berichtenverkeer. Het CAK, het ministerie van VWS en de VNG, hebben op basis van de uitkomsten van de (keten)testen, besloten om het nieuwe berichtenverkeer geleidelijk in gebruik te nemen; dit in plaats van de eerder gecommuniceerde volledige overgang per januari 2020.

 • Oproep wijzigingsverzoeken iWlz release 2021

  Posted in iStandaarden on dec 16, 2019

  16 december 2019 – Nog voordat de nieuwe release van iWlz; iWlz 2.1 in gebruik wordt genomen is Zorginstituut Nederland al druk bezig met de voorbereidingen voor de nieuwe releases van de iStandaarden voor 2021. De impact van nieuwe wet- en regelgeving op de gegevensuitwisseling binnen de domeinen wordt geanalyseerd en onderzocht wordt welke ontwikkelingen van invloed kunnen zijn op de nieuwe releases.

 • Handreiking iWmo-berichtenverkeer gemeenten en hulpmiddelen-leveranciers beschikbaar

  Posted in iStandaarden on dec 10, 2019

  10 december 2019 - Vandaag is de handreiking ‘Gebruik van iWmo-berichtenverkeer door gemeenten en hulpmiddelenleveranciers (huur - vaste prijs)’ gepubliceerd. Deze handreiking verduidelijkt de bedoelde toepassing van de huidige iWmo-standaard. Deze standaard levert de specificatie voor de informatie-uitwisseling tussen gemeenten en leveranciers van hulpmiddelen.

primary@149.210.155.96