Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

Aanpassingen berekening eigen bijdrage

Om zorg te ontvangen uit de Wet langdurige zorg en de Wet maatschappelijke ondersteuning wordt een eigen bijdrage van de zorgontvanger gevraagd. Het CAK berekent hoe hoog deze eigen bijdrage is. De berekening van de eigen bijdrage op grond van de Wlz en de Wmo gaat in de komende jaren veranderen. Dit heeft niet alleen gevolgen voor het CAK maar ook voor burgers. Walter Popken en Ruth Alderse Baas van het CAK leggen aan Platform IZO uit wat er verandert en waarom.

In Nederland krijgt iedereen zorg wanneer dit nodig is. De meeste kosten worden vergoed, maar soms betaalt de burger een stukje mee. Zo is er een verplicht eigen risico bij de zorgverzekering en een eigen bijdrage voor zorg die valt onder de Wet langdurige zorg (Wlz) en ondersteuning volgens de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Het CAK berekent en int de eigen bijdrage voor de Wlz en de Wmo. 

Wetsaanpassing box 3

‘De nieuwe berekening van de eigen bijdrage heeft te maken met de Wet aanpassing box 3’, legt Walter Popken uit. ‘Hierin wordt de vermogensrendementsheffing in de inkomstenbelasting aangepast. Het doel van deze verandering is om de vermogensrendementsheffing beter aan te laten sluiten bij het werkelijke rendement (klik hier voor het wetsvoorstel). Veel burgers ervaren de huidige heffing als te hoog bij de lage spaarrente van tegenwoordig.’

Zonder aanpassing zou de wetswijziging doorwerken in de berekening van de eigen bijdrage. Dit was niet de bedoeling. Daarom is de ‘rendementsgrondslag vermogenstoets’ geïntroduceerd. De klant merkt hiervan weinig in zijn portemonnee.  

Gevolgen voor CAK-klanten

‘De oude berekening van de eigen bijdrage Wlz en Wmo is gebaseerd op de grondslag sparen en beleggen’, zegt Ruth Alderse Baas. ‘We kijken daarbij naar de waarde van het vermogen op 1 januari, in het jaar van aangifte, minus het heffingsvrije vermogen van € 50.000. Door de verandering blijven ook klanten van het CAK met een vermogen tussen € 31.340 en € 50.000 in beeld.’ 

Het gaat om 8.1% van alle klanten in de Wlz en 2,5% van de klanten in beschermd wonen, vertelt ze. Beschermd wonen valt onder de Wmo, maar de berekening van de eigen bijdrage is hetzelfde als bij de Wlz. ‘Deze klanten worden voortaan uitgenodigd om aangifte voor de inkomensbelasting te doen. Zij betalen geen inkomstenbelasting in box 3, maar de rendementsgrondstoeslag vermogenstoets moet wel worden vastgesteld aan de hand van de inkomstenbelasting.’

Aanpassingen bij CAK en belastingdienst

Het CAK en de Belastingdienst moeten een aantal zaken aanpassen:

•    De Belastingdienst moet het gegevenselement ‘Rendementsgrondslag vermogenstoets’ toevoegen aan de basisregistratie inkomen (BRI).

•    Meer burgers worden uitgenodigd om aangifte inkomstenbelasting te doen.

•    Het gegevenselement staat, indien van toepassing, vanaf inkomensjaar 2021 op de achterkant van de aanslag inkomstenbelasting.

•    De berichtenstandaard tussen het CAK en de Belastingdienst moet met het gegevenselement worden uitgebreid.

Termijn

Het CAK past de rendementsgrondslag vermogenstoets per 2023 toe, omdat wordt gewerkt met het inkomen van twee jaar geleden. De jaren 2021 en 2022 zijn overgangsjaren waarbij zowel de grondslag sparen en beleggen als de rendementsgrondslag gebruikt zullen worden. Vanaf 2023 wordt de grondslag sparen en beleggen niet meer gebruikt. Daarmee is de overgang afgerond.

Over Platform IZO

Voor het bevorderen van samenhang in de informatievoorziening in zorg en ondersteuning, werken zeventien organisaties samen in Informatievoorziening Zorg en Ondersteuning (IZO). Platform IZO vindt maandelijks plaats en richt zich voornamelijk op programmalijnen die werken richting het Netwerkmodel. primary@149.210.155.96