Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

Andere Aandacht: verbeter communicatie met cliënt

Dit is een gearchiveerd nieuwsbericht

Let op! Dit nieuwsbericht is ouder dan zes maanden en bevindt zich daarom in het archief van nieuwsberichten op istandaarden.nl.

De inhoud kan minder actueel en relevant zijn, verwijzingen kunnen doodlopen en documentatie bij het bericht kan verwijderd zijn.

> Naar het actuele nieuwsoverzicht

22 december 2015 – Het rapport Andere Aandacht beschrijft ervaringen van cliënten met communicatie in de zorg en het sociaal domein en geeft handvaten voor professionals voor het verbeteren van de communicatie met cliënten.

Organisaties en professionals geven steeds meer aandacht aan de communicatie met cliënten. Om de kwaliteit te verbeteren organiseren zij bijvoorbeeld schrijftrainingen en gesprekstrainingen, en worden richtlijnen opgesteld. Dat helpt om de communicatie eenvoudiger, vriendelijker en effectiever te maken. Toch geven cliënten regelmatig aan dat communicatie nog een knelpunt is. Vandaar het rapport Andere Aandacht van het IZO-team.

Het rapport is bedoeld als een (inspiratie)bron voor workshops of handreikingen voor specifieke groepen professionals in de zorg en ondersteuning. Andere Aandacht is nadrukkelijk geen communicatieprotocol, maar wil bespreekbaar maken dat cliënten het contact soms heel anders ervaren dan hoe professionals het bedoelen.

De basis voor dit rapport zijn gesprekken met cliënten over communicatie en contact, gevoerd tussen 2013 en 2015 door de auteur van dit rapport. De ervaringen en inzichten van cliënten zijn in een maatschappelijke context geplaatst en worden verklaard vanuit kennis uit de sociaal-cognitieve wetenschappen over communicatie.

primary@149.210.155.96