Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

Definitieve specificaties iPgb 2.1 gepubliceerd

Dit is een gearchiveerd nieuwsbericht

Let op! Dit nieuwsbericht is ouder dan zes maanden en bevindt zich daarom in het archief van nieuwsberichten op istandaarden.nl.

De inhoud kan minder actueel en relevant zijn, verwijzingen kunnen doodlopen en documentatie bij het bericht kan verwijderd zijn.

> Naar het actuele nieuwsoverzicht

15 augustus 2019 – Zorginstituut Nederland heeft vandaag de definitieve specificaties gepubliceerd van de informatiestandaard iPgb 2.1.

Partijen in het iPgb-werkveld konden de iPgb 2.1-conceptspecificaties vanaf het moment van publicatie tot 4 augustus beoordelen en hun bevindingen aangeven bij het Zorginstituut. In deze reviewperiode is één bevinding aangeleverd: een tekstuele aanpassing van een bedrijfsregel. Die is verwerkt in de definitieve specificaties.

Met deze definitieve specificaties kunnen softwareleveranciers starten met de bouw van de nieuwe versie van iPgb. De nieuwe iPgb-versie is per 1 januari 2020 van kracht.

Aanleiding release iPgb 2.1

Vanaf eind 2019 wordt het werken met het PGB2.0-systeem gefaseerd ingevoerd. Dit houdt in dat gemeenten en zorgkantoren in verschillende tranches kunnen aansluiten op het portaal van het PGB2.0-systeem. Om berichten te kunnen uitwisselen met het portaal wordt gebruikgemaakt van iPgb-berichten. Gebruikers dienen minimaal gebruik te maken van iPgb 2.0-berichten.

Kenmerken release iPgb 2.1

iPgb 2.1 is een minor release. De technische impact is minimaal. Ten opzichte van iPgb 2.0 zijn het gebruik van de iPgb-standaard en werkprocessen van de gebruikers verduidelijkt. Aanpassingen in de standaard zijn vooral gericht op uitbreiding en aanpassing van casuïstiek. Daarmee wordt beoogd dat gebruikers van het iPgb-berichtenverkeer de standaard zo uniform mogelijk gebruiken.

Doorontwikkeling iPgb-standaard

Deze lichte release maakt capaciteit en tijd vrij om vroegtijdig een grondige voorbereiding te starten voor een zwaardere major release op een later moment. In die release kunnen optimale ondersteuning van het bestaande proces én uitbreiding van de functie van de huidige berichten binnen de iPgb-standaard bekeken worden. 

Over de documentatie (zie ‘Meer informatie’)

Reviewoverzicht
In het reviewoverzicht staan alle reviewopmerkingen – vragen, suggesties, beoordelingen – die naar aanleiding van de publicatie van de conceptspecificaties op 10 juli 2019 zijn binnengekomen. Bij elke reviewopmerking staat de inhoudelijke reactie van het Zorginstituut en of de specificaties hierop zijn aangepast.

Functionele uitwerking
Dit document beschrijft op hoofdlijnen elk van de functionele wijzigingen van iPgb 2.1.

Totaaloverzicht wijzigingsverzoeken
In de vorm van requests for change (RFC’s ofwel wijzigingsverzoeken) geeft dit document een overzicht van alle verzoeken waarop de nieuwe specificaties zijn gebaseerd. Daarbij wordt per RFC ingegaan op de businesscase en de functionele en technische impact van de wijziging.

Mutatieoverzicht
In het mutatieoverzicht ziet u wat er verandert ten opzichte van de huidige release: iPgb 2.0.1. De overzichten bevatten inhoudelijke, technische wijzigingen..

Technische documentatie
De specificaties zijn uitgewerkt in deze bestanden:

  • Codelijsten voor iPgb 2.1
  • XSD’s voor iPgb 2.1
  • Regelrapport voor iPgb 2.1

Waar vindt u de documentatie?

Alle documenten die horen bij de publicatie van de definitieve specificaties van voor iPgb 2.1 vindt u onder ‘Meer informatie’. Ook zijn ze opgenomen in het Informatiemodel iStandaarden 2020.

Ze staan ook in de iBieb, onze overzichtspagina met alle documenten die op deze website gepubliceerd zijn. Zie de categorie ’iPgb 2.1’ in de iBieb.

Dezelfde documenten staan op de ontwikkelpagina van de release, zie de links bovenaan dit bericht.

De informatiemodel-documentatiepagina voor iPgb 2.1 laat zien welke documenten deel uitmaken van het informatiemodel en welke versie actueel is.

Ondersteuning

Het Zorginstituut biedt ondersteuning bij de implementatie van de nieuwe release. Ondersteunende documentatie en middelen worden in aanloop naar de migratieperiode door het Zorginstituut beschikbaar gesteld waaronder casusbeschrijvingen, de Validatiemodule en de Testvoorziening iStandaarden.

Vragen en contact

Hebt u vragen over de specificaties van de release of over de implementatie van iPgb 2.1? Neemt u dan contact op met de Servicedesk iStandaarden via info@istandaarden.nl of (020) 797 89 48.


primary@149.210.155.96