Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

Definitieve specificaties iWlz 2.1, iWmo 2.4 en iJw 2.4 gepubliceerd

Dit is een gearchiveerd nieuwsbericht

Let op! Dit nieuwsbericht is ouder dan zes maanden en bevindt zich daarom in het archief van nieuwsberichten op istandaarden.nl.

De inhoud kan minder actueel en relevant zijn, verwijzingen kunnen doodlopen en documentatie bij het bericht kan verwijderd zijn.

> Naar het actuele nieuwsoverzicht

4 juli 2019 – Zorginstituut Nederland heeft vandaag de definitieve specificaties gepubliceerd van drie nieuwe iStandaarden-releases: iWlz 2.1, iWmo 2.4 en iJw 2.4.

Met de specificaties kunnen softwareleveranciers starten met de bouw van de nieuwe versies van iStandaarden.

In dit bericht leest u meer over de implementatiedatum en manier waarop iWlz 2.1, iWmo 2.4 en iJw 2.4 in gebruik worden genomen in 2020.

iWlz 2.1

Deze minor release is vanaf 1 januari 2020 van kracht en er is gekozen voor een implementatie via een big bang-scenario. Dit houdt in dat de invoering van deze release geen conversieperiode kent voor zorgaanbieders.

De wijzigingen die zijn doorgevoerd in deze nieuwe release zijn gericht op:

 • optimalisatie gebruik Aanvraag Aangepaste zorgtoewijzing (AAT)
 • wijzigingen in wet- en regelgeving
 • verduidelijking van gebruik algemeen iWlz-berichtenverkeer

Een aantal wijzigingen zal een minimale conversie tot gevolg hebben. Het Zorginstituut stemt de te nemen conversiestappen af met de veldpartijen en publiceert naar verwachting in oktober het conversiedocument.

> Meer weten over iWlz 2.1? Bekijk de ontwikkelpagina van de release.

iWmo 2.4 en iJw 2.4

De releases zijn de opvolgers van iWmo 2.3 en iJw 2.3, die begin april 2019 in gebruik zijn genomen.

In de releases iWmo 2.4 en iJw 2.4 wordt een belangrijk onderdeel van de Standaard Administratieprotocollen van het Ketenbureau i-Sociaal Domein in de standaarden opgenomen: het gebruik van regieberichten wordt verplicht gesteld.

Ook bevat de release ondersteuning bij het afwijzen van het Verzoek om Toewijzing en de correcte afhandeling van wijzigingen van de zorgvraag door middel van het Toewijzingsbericht.

Daarnaast bevatten de releases verduidelijkingen en aanscherpingen en middelgrote en kleine functionele en technische aanpassingen. Zowel iWmo 2.4 als iJw 2.4 worden met ingang van 1 april 2020 in gebruik genomen en ook voor deze iStandaarden is gekozen voor een big bang-scenario. De manier waarop dat gebeurt, wordt nog vormgegeven.

> Meer weten over iWmo 2.4? Bekijk de ontwikkelpagina van de release.
> Meer weten over iJw 2.4? Bekijk de ontwikkelpagina van de release.

Over de documentatie (zie ‘Meer informatie’)

Reviewoverzicht
In het reviewoverzicht staan alle reviewopmerkingen – vragen, suggesties, beoordelingen – die naar aanleiding van de publicatie van de conceptspecificaties op 6 juni 2019 zijn binnengekomen. Bij elke reviewopmerking staat de inhoudelijke reactie van het Zorginstituut en of de specificaties hierop zijn aangepast. De opmerkingen zijn besproken met softwareleveranciers tijdens een speciale reviewsessie die door het Zorginstituut is georganiseerd.

Functionele uitwerking
Dit document beschrijft op hoofdlijnen elk van de functionele wijzigingen van iWlz 2.1, iWmo 2.4 en iJw 2.4.

Totaaloverzicht wijzigingsverzoeken
In de vorm van requests for change (RFC’s ofwel wijzigingsverzoeken) geeft dit document een overzicht van alle verzoeken waarop de nieuwe specificaties zijn gebaseerd. Daarbij wordt per RFC ingegaan op de businesscase en de functionele en technische impact van de wijziging.

Mutatieoverzicht
In het mutatieoverzicht ziet u wat er verandert ten opzichte van de huidige releases: iWlz 2.0.2 en iWmo 2.3 en iJw 2.3. De overzichten bevatten inhoudelijke, technische wijzigingen.

Procesbeschrijvingen iWmo en iJw
De procesbeschrijvingen onder ‘Meer informatie’ horen bij de definitieve specificaties van iWmo 2.4 en iJw 2.4.

Technische documentatie
De specificaties zijn uitgewerkt in deze bestanden:

 • Codelijsten voor iWlz 2.1, iWmo 2.4 en iJw 2.4
 • XSD’s voor iWlz 2.1, iWmo 2.4 en iJw 2.4
 • Regelrapport voor iWlz 2.1, iWmo 2.4 en iJw 2.4

Algemene documentatie
Versiebeheer iStandaarden en Ontwerprichtlijnen voor XML-schemadefinities iStandaarden (XSD's)

Waar vindt u de documentatie?

Alle documenten die horen bij de publicatie van de definitieve specificaties van voor iWlz 2.1, iWmo 2.4 en iJw 2.4 vindt u onder ‘Meer informatie’. Ook zijn ze opgenomen in het Informatiemodel iStandaarden.

Ze staan ook in de iBieb, onze overzichtspagina met alle documenten die op deze website gepubliceerd zijn. Zie de categorieën ’ iWlz 2.1’, ‘iWmo 2.4’ en ‘iJw 2.4’ in de iBieb.

Dezelfde documenten staan op de ontwikkelpagina van elke release, zie de links bovenaan dit bericht.

De informatiemodel-documentatiepagina’s voor iWlz 2.1, iWmo 2.4 en iJw 2.4 laten zien welke documenten deel uitmaken van het informatiemodel en welke versies actueel zijn.

Ondersteuning

Het Zorginstituut biedt ondersteuning bij de implementatie van de nieuwe releases. Ondersteunende documentatie en middelen worden in aanloop naar de migratieperiode door het Zorginstituut beschikbaar gesteld:

 • Juli: voorbeeldberichten iWlz 2.1, iWmo 2.4 en iJw 2.4
 • Juli - september: ondersteunende casuïstiek
 • Augustus - september: Validatiemodule
 • September: Testvoorziening iStandaarden
 • Oktober: conversiedocumenten iWlz 2.1, iWmo 2.4 en iJw 2.4
 • November: Landelijke draaiboeken migratie

Vragen en contact

Hebt u vragen over de specificaties van de releases voor 2020 of over de implementatie van iWlz 2.1, iWmo 2.4 en iJw 2.4? Neemt u dan contact op met de Servicedesk iStandaarden via info@istandaarden.nl of (020) 797 89 48.

primary@149.210.155.96