Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

Download de productcodetabel iWmo-berichten

Dit is een gearchiveerd nieuwsbericht

Let op! Dit nieuwsbericht is ouder dan zes maanden en bevindt zich daarom in het archief van nieuwsberichten op istandaarden.nl.

De inhoud kan minder actueel en relevant zijn, verwijzingen kunnen doodlopen en documentatie bij het bericht kan verwijderd zijn.

> Naar het actuele nieuwsoverzicht

10 oktober 2014 - In de iWmo-berichten worden codes gebruikt om aan te geven welk soort ondersteuning voor een cliënt van toepassing is. In de berichten is dit een verplicht veld dat gevuld wordt vanuit een standaardtabel. Deze tabel bestaat uit achttien categorieën die nauw samenhangen met verantwoordingssystematiek voor gemeenten.

Naast deze categorieën kunnen gemeenten productcodes gebruiken voor een nadere specificatie. Op verzoek van verschillende ketenpartijen in de Wmo is hiervoor een productcodetabel opgesteld. Deze tabel, die gebaseerd is op veelvoorkomende producten in de keten, kunt u hiernaast downloaden. Het gebruik van de productcodetabel vergemakkelijkt het berichtenverkeer tussen aanbieders en gemeenten.

Totstandkoming
De productcodetabel is gebaseerd op de referentietabel Wmo-codes uit ‘Vooronderzoek gemeenschappelijke taal in de Wmo’, een rapport van KING uit april 2014. Onderdelen van de referentietabel zijn toegewezen aan de vastgestelde landelijke productcategorieën. Vervolgens zijn de producten voor zintuiglijk gehandicapten toegevoegd, producten die de VNG landelijk heeft gecontracteerd.

‘Eigen’ productcodes
Gemeenten kunnen met zorgaanbieders ook afspraken maken voor het gebruik van eigen codes. Bijvoorbeeld omdat een nieuwe vorm van ondersteuning wordt geleverd die nog niet in de standaardproductcodetabel voorkomt. Hierdoor ontstaat een gemeentespecifieke productcodetabel. In de standaard voor het berichtenverkeer is voor deze vernieuwing in de zorg ruimte gecreëerd. 

Verwijsindex
Zorginstituut Nederland ontwikkelt een verwijsindex waarin alle productcodes te vinden zijn. Hierdoor weten alle partijen welke productcodes door welke gemeenten gebruikt worden en wat ze inhouden. Zorginstituut Nederland ontwikkelt hiervoor een online-applicatie. In de verwijsindex kunnen gemeenten hun eigen codelijsten wijzigen en aanvullen. Zorgaanbieders en softwareleveranciers kunnen de informatie eenvoudig raadplegen en downloaden. 

Geen overlap
Aandachtspunt bij het gebruik van eigen codes is dat deze niet mogen overlappen met de landelijke productcodetabel. Wanneer een gemeente bijvoorbeeld een nieuwe vorm van huishoudelijke hulp biedt, moet dit een andere code zijn dan de code voor HH1 en HH2. 

Meer informatie
De verwijsindex wordt in november beschikbaar gesteld op deze website onder het item ‘Modules’. Op iStandaarden.nl vindt u tegen die tijd ook meer informatie over het gebruik en de toegang tot deze index. Gemeenten krijgen dan ook de gelegenheid om de verwijsindex te vullen met de specifieke codes.

Meer informatie

primary@149.210.155.96