Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

Draaiboek landelijke ketentests iWlz 2.1 beschikbaar

Dit is een gearchiveerd nieuwsbericht

Let op! Dit nieuwsbericht is ouder dan zes maanden en bevindt zich daarom in het archief van nieuwsberichten op istandaarden.nl.

De inhoud kan minder actueel en relevant zijn, verwijzingen kunnen doodlopen en documentatie bij het bericht kan verwijderd zijn.

> Naar het actuele nieuwsoverzicht

23 oktober 2019 – Zorginstituut Nederland stelt een Draaiboek landelijke ketentests beschikbaar voor de overgang naar iWlz 2.1 per 1 januari 2020. Het draaiboek geeft ketenpartijen en hun softwareleveranciers houvast bij de uitvoering van onderlinge ketentests.

De publicatie komt voort uit de vraag van veldpartijen in de iWlz. Zij wensten een centralere regierol van het Zorginstituut bij de uitvoering van landelijke ketentests, voordat de nieuwe iWlz-release in gebruik wordt genomen. Volgens planning gebeurt dat op 1 januari 2020. Daarom heeft het Zorginstituut nu, en voor het eerst, een draaiboek opgesteld.

Rollen, verantwoordelijkheden en tijdschema’s
In het draaiboek staan verantwoordelijkheden, uitgangspunten en eisen voor de ketentests en ook de tijdschema’s waarbinnen de tests plaats moeten vinden. Ook zijn suggesties opgenomen voor testscenario’s.

Op zoek naar testpartners
Het Zorginstituut kan veldpartijen ondersteunen als zij binnen de gestelde termijnen geen testpartners kunnen vinden. We gaan veldpartijen actief benaderen om een overzicht aan te leggen met contactgegevens.

Contactgegevens gevraagd
Bent u nog niet benaderd maar wilt u wel contactgegevens aandragen van de functionaris die in uw organisatie zich bezighoudt met de ketentests? Dan kunt u de gegevens doorgeven aan Team Informatiestandaarden, via info@istandaarden.nl.

Contact
Hebt u vragen of opmerkingen over het Draaiboek landelijke ketentests of iWlz 2.1? Neemt u dan contact op met de Servicedesk iStandaarden via info@istandaarden.nl of (020) 797 89 48.


primary@149.210.155.96