Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

GGK en VECOZO: knooppunten opgeleverd en getest

Dit is een gearchiveerd nieuwsbericht

Let op! Dit nieuwsbericht is ouder dan zes maanden en bevindt zich daarom in het archief van nieuwsberichten op istandaarden.nl.

De inhoud kan minder actueel en relevant zijn, verwijzingen kunnen doodlopen en documentatie bij het bericht kan verwijderd zijn.

> Naar het actuele nieuwsoverzicht

12 december 2014 – Op basis van de resultaten van de ketentests tot nu toe, verwachten het ministerie van VWS en VNG dat gemeenten en aanbieders vanaf 2 januari gebruik kunnen maken van de centrale infrastructuur.

Dit geldt zowel voor de berichten Wmo en Jeugd als de Wlz-registertoets.

Hele keten getest
In de ketentests, inmiddels voor een groot deel afgerond, is de hele keten getest met een aantal gemeenten en aanbieders voor Wmo en Jeugdwet en ICT-leveranciers. De groep is representatief voor de gebruikte toepassingen. Getest is of het elektronisch toewijzen en declareren ‘end to end’ foutloos verloopt en of de Wlz-registertoets naar behoren werkt.

Geen belemmeringen voor grootschalig gebruik
De resultaten uit de ketentest zijn zodanig dat er geen belemmeringen zijn voor grootschalig gebruik vanaf 1 januari 2015. Kort voor de kerstdagen zijn alle bevindingen beschikbaar en worden de voorzieningen definitief vrijgegeven voor gebruik. Hierover worden gemeenten en aanbieders via de kanalen van het ministerie VWS, VNG en de brancheorganisaties van aanbieders geïnformeerd.

Het volledige nieuwsbericht kunt u lezen op de website van Platform IZO.

Bron: ministerie van VWS

primary@149.210.155.96