Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

iWlz 2.0, iWmo 2.2 en iJw 2.2 bijgewerkt, iPgb 2.0 aangevuld: nieuw Informatiemodel iStandaarden beschikbaar

Dit is een gearchiveerd nieuwsbericht

Let op! Dit nieuwsbericht is ouder dan zes maanden en bevindt zich daarom in het archief van nieuwsberichten op istandaarden.nl.

De inhoud kan minder actueel en relevant zijn, verwijzingen kunnen doodlopen en documentatie bij het bericht kan verwijderd zijn.

> Naar het actuele nieuwsoverzicht

19 december 2017 – Vandaag is een nieuwe versie van het Informatiemodel iStandaarden gepubliceerd voor de releases iWlz 2.0, iPgb 2.0, iWmo 2.2 en iJw 2.2. In de nieuwe versie van het model – versie 1.2 – is een aantal specificaties gewijzigd na bevindingen uit het veld. Softwareleveranciers kunnen deze aanpassingen verwerken in hun software.

Het Informatiemodel iStandaarden geeft technische regels, berichtspecificaties en processen van gegevensuitwisseling weer. Softwareleveranciers gebruiken het model om hun softwarepakketten aan te laten sluiten op het iStandaarden-berichtenverkeer.

Op basis van bevindingen van gebruikers uit het werkveld, is het Informatiemodel iStandaarden nu bijgewerkt. De nieuwe publicatie van het model bevat vooral aanpassingen die de iStandaarden verduidelijken en extra informatie toevoegen. Ook heeft het model klein correctief onderhoud ondergaan. In dit nieuwsbericht leest u per release welke wijzigingen zijn doorgevoerd.

iWlz 2.0

In het Informatiemodel iStandaarden (iWlz 2.0) zijn deze wijzigingen doorgevoerd:

  • verduidelijking van invulinstructies;
  • toevoeging van twee bedrijfsregels voor de CA-berichten;
  • een wijziging in het ZK33-bericht (alleen van toepassing voor zorgkantoren);
  • correctie van ontbrekende XSLT-controle (TR106);
  • opname van een nieuwe code voor de Bijzondere Situatie MSVT (AW39);
  • opname van extra casuïstiek.

Gevolgen van de wijzigingen
Voor iWlz 2.0 zijn nieuwe XSD’s gepubliceerd.
De Validatiemodule is aangepast en de nieuwe XSLT’s zijn beschikbaar gesteld.

Impact van de wijzigingen
De aanpassingen hebben geringe technische impact en zijn alleen voor zorgkantoren van toepassing. Zie de documenten Bevindingen definitieve specificaties iWlz 2.0 en Mutatieoverzicht iWlz 2.0 t.o.v. iWlz 1.2 onder ‘Meer informatie’.

Zie voor alle documentatie in het model van deze release de pagina Overzicht documenten Informatiemodel iStandaarden (iWlz 2.0).


iPgb 2.0

Het Informatiemodel iStandaarden (iPgb 2.0) is aangevuld met casuïstiek.


iWmo 2.2 en iJw 2.2

In het Informatiemodel iStandaarden (iWmo 2.2 en iJw 2.2) zijn deze wijzigingen doorgevoerd:

  • Technische regel 319 (TR319) wordt als berichtoverstijgend gedefinieerd en krijgt een retourcode. Daarom is een retourcode toegevoegd: 9319 De prestatieperiode valt niet geheel binnen een administratieve periode.
  • Retourcode 0001 is verwijderd bij CD322. Deze weergave bleek onterecht, omdat de conditie al wordt gecontroleerd door de schema-validaties;
  • De controle van TR320 is gecorrigeerd in de XSLT van het 304-bericht;
  • Invulinstructie IV056 wordt aangepast zodat 0030 wordt gebruikt in geval van afkeuring van een 303-bericht op basis van aanlevering van een niet uniek factuurnummer.

Gevolgen van de wijzigingen
Voor iWmo 2.2 en iJw 2.2 zijn nieuwe XSD’s gepubliceerd.
De Validatiemodule is aangepast en de nieuwe XSLT’s zijn beschikbaar gesteld.

Impact van de wijzigingen
De aanpassingen hebben geringe technische impact. Zie de documenten Bevindingenoverzicht specificaties iWmo 2.2 en iJw 2.2, Mutatieoverzicht iWmo 2.2 t.o.v. iWmo 2.1 en Mutatieoverzicht iJw 2.2 t.o.v. iJw 2.1 onder ‘Meer informatie'.

Zie voor alle documentatie in het model van deze releases de pagina Overzicht documenten Informatiemodel iStandaarden (iWmo 2.2) en Overzicht documenten Informatiemodel iStandaarden (iJw 2.2).

Specifiek in het Informatiemodel iStandaarden (iJw 2.2) is casuïstiek toegevoegd over aspecifiek toewijzen en meervoudig factureren. Zie ook het nieuwsbericht van 14 november: Extra toelichting bij OP266 voor gebruikers van iWmo en iJw.


Nieuwe versie Validatiemodule

Door de wijzigingen die zijn doorgevoerd in de iStandaarden is ook de Validatiemodule en de bijbehorende documentatie (releasenotes en XSLT’s) bijgewerkt.


Vragen en contact

Hebt u vragen of opmerkingen bij dit bericht? Neemt u dan contact op met de Servicedesk iStandaarden via info@istandaarden.nl of (020) 797 89 48.

primary@149.210.155.96