Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

iWmo 2.3 en iJw 2.3: voor trajectfinanciering is een handreiking beschikbaar

Dit is een gearchiveerd nieuwsbericht

Let op! Dit nieuwsbericht is ouder dan zes maanden en bevindt zich daarom in het archief van nieuwsberichten op istandaarden.nl.

De inhoud kan minder actueel en relevant zijn, verwijzingen kunnen doodlopen en documentatie bij het bericht kan verwijderd zijn.

> Naar het actuele nieuwsoverzicht

21 december 2018 – In het iWmo- en iJw-berichtenverkeer wordt trajectfinanciering op veel verschillende manieren toegepast. De variaties veroorzaken voor het werkveld vaak complexe situaties. Om daar verandering in te brengen, is een handreiking trajectfinanciering geschreven voor de nieuwe releases: iWmo 2.3 en iJw 2.3.

De handreiking is bedoeld voor gemeenten en aanbieders die gebruikmaken van trajectfinanciering. Het document ondersteunt hen door de beschrijving van een eenduidige werkwijze om trajectfinanciering in het 2.3-berichtenverkeer toe te passen.Trajectfinanciering
Trajectfinanciering gaat over de afspraak tussen gemeente en aanbieder dat een deel van een traject of arrangement aan het begin wordt gedeclareerd en het restant na afloop. Meer over de definitie van trajectfinanciering leest u in de inleiding van de handreiking.

Doel van de handreiking
Het doel van de handreiking is om één landelijke werkwijze te hebben voor wie gebruikmaakt van trajectfinanciering. Hiermee wordt voorkomen dat aanbieders en softwareleveranciers met meerdere varianten rekening moeten houden. Als iedereen op dezelfde manier omgaat met trajectfinanciering, worden de administratieve lasten en de complexiteit verminderd.

Contact
Wilt u meer weten of hebt u nog vragen over de handreiking? Neem dan contact op met de Servicedesk iStandaarden via info@istandaarden.nl of (020) 797 89 48.

primary@149.210.155.96