Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

IZO ontwikkelde met zorgveld de innovatie ‘verkeerstoren’

8 juli 2021 - Om zorgvragers te helpen in hun zoektocht naar informatie in de langdurige zorg ontstond vanuit IZO het idee van een ‘verkeerstoren’ in de zorg. Onderzocht is hoe een dergelijke verkeerstoren eruit zou kunnen zien en hoe aan te sluiten bij de behoeften van zorgvragers en professionals. Uit onderzoek dat IZO liet uitvoeren kwam naar voren dat veel van de websites gericht op digitale informatievoorziening in de langdurige zorg moeilijk vindbaar zijn voor zorgvragers. Een verkeerstoren helpt door te verbinden en verwijzen.

Zorgvragers verdwalen makkelijk in een doolhof aan websites. Zeker kwetsbare mensen, die online niet altijd even vaardig zijn, ervaren veel drempels bij de zoektocht naar informatie over zorg. Om overzicht te kunnen houden over de digitale informatievoorziening in het complexe zorglandschap ontstond tijdens de Denktank IZO 2019 - een jaarlijkse bijeenkomst van IZO - het idee van een ‘verkeerstoren’ in de zorg. Zoals de verkeerstoren van een luchthaven het overzicht houdt over al het vliegverkeer en de toestellen naar de juiste baan stuurt, zo werkt een verkeerstoren in de zorg ook: overzicht houden van zorginformatie die online te vinden is en zorgvragers naar de juiste informatie brengen.

Verkeerstoren

In samenwerking met Lost Lemon is onderzocht hoe een dergelijke verkeerstoren eruit zou zien. Het uitgangspunt was daarbij te informatiebehoefte van de burger. Deze zijn in te delen in harde behoeften, zoals vinden begrijpen en beoordelen, en zachte behoeften, zoals erkend worden, communiceren op maat en verwachten. Bij het vergelijken van de digitale informatievoorziening met de informatiebehoeften van zorgvragers, blijkt er meer aandacht te zijn voor de harde behoeften. Vooral aan de zachte behoefte aan ondersteuning wordt nauwelijks tegemoet gekomen. Dit gebeurt nu alleen via tools of tips. Maar ook niet aan alle harde, taakgerichte behoeften wordt voldaan, zo blijkt informatie door veelheid en vakjargon vaak lastig te begrijpen.

Doorleefsessie

Met de IZO-community is in een doorleefsessie gewerkt aan bouwstenen voor de verkeerstoren. De verkeerstoren moet onder andere:

  • Goed vindbaar zijn
  • Begrijpelijk en toegankelijk zijn (denk aan iconen, filmpjes en een voorleesfunctie)
  • De mogelijkheid bieden om telefonisch assistentie te ontvangen

Meer informatie over deze innovatie?

Lees het op de IZO webpagina Verkeerstoren in de zorg of neem contact op via e-mail: infoizo@zinl.nl.

primary@149.210.155.96