Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

Laatste mogelijkheid voor indienen declaraties en facturen Wmo en Jeugdwet in 2020

14 december 2020 - De eerste fase van het Landelijk draaiboek migratie iWmo en iJw 2.4 naar 3.0 begint op maandag 21 december 2020.

Zoals in het Landelijk draaiboek migratie voor de overgang naar release 3.0 van de iWmo en iJw is aangegeven, mogen in de periode vanaf 21 december 2020 vanaf 23.00 uur tot en met 4 januari 2021 om 13.00 uur geen declaraties en facturen worden ingediend.

Deze stop geeft gemeenten voldoende tijd om de eerder ingediende declaraties en facturen te controleren en verwerken. Ook is er zo genoeg tijd voor de gemeente om aan de aanbieder te laten weten of de ingediende declaratie of factuur is goedgekeurd. Gemeenten versturen die informatie via het bijbehorende bericht in de 2.4-standaard.

Vanaf 4 januari 2021 om 13.00 uur kunnen aanbieders weer declaraties indienen, maar dan via 3.0-berichten.

Ingebruikname release 3.0

Voor een juiste ingebruikname van de releases 3.0 wordt vanaf 30 december het iWmo- en iJw-berichtenverkeer beheersmatig stilgelegd, zodat partijen de mogelijkheid krijgen om de systemen om te zetten.

De migratiestappen die hierbij horen, zijn vermeld in het Landelijk draaiboek migratie iWmo 2.4 en iJw 2.4 naar iWmo 3.0 en iJw 3.0.

Deze stappen zijn:

  • declaratie- en factuurberichten moeten uiterlijk maandag 21 december voor 23.00 uur ingediend worden door zorgaanbieders;
  • vanaf woensdag 30 december 2020 wordt het gebruik van de overige berichten stilgelegd;
  • van 31 december 2020 vanaf 13.00 uur tot en met 4 januari 2021 om 13.00 uur is er geen berichtenverkeer mogelijk.

De nieuwe releases worden op maandag 4 januari 2021 in gebruik genomen. Vanaf dan worden berichten alleen nog uitgewisseld in 3.0-formaat.

Spoedprocedures

Omdat tussen 31 december 2020 en 4 januari 2021 geen berichtenverkeer mogelijk is voor de iWmo- en iJw-standaard, moeten gemeenten en aanbieders bij de inzet van spoedzorg contact met elkaar opnemen. Gemeenten hanteren als dat nodig is een spoedprocedure.

Problemen met ingebruikname?

Bent u gebruiker van het iWmo- of iJw-berichtenverkeer en ondervindt u problemen bij de migratiestappen of ingebruikname van de nieuwe releases? Neem dan contact op met Team Informatiestandaarden van Zorginstituut Nederland. Of neem contact op met uw regioadviseur van het Ketenbureau i-Sociaal Domein.

Heeft u nog vragen?

Heeft u nog vragen over het Landelijk draaiboek migratie of de nieuwe releases? Neemt u dan contact op met de Servicedesk iStandaarden.
primary@149.210.155.96