Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

Lancering Verwijsindex Productcodes Wmo en Jeugdwet

Dit is een gearchiveerd nieuwsbericht

Let op! Dit nieuwsbericht is ouder dan zes maanden en bevindt zich daarom in het archief van nieuwsberichten op istandaarden.nl.

De inhoud kan minder actueel en relevant zijn, verwijzingen kunnen doodlopen en documentatie bij het bericht kan verwijderd zijn.

> Naar het actuele nieuwsoverzicht

10 november 2014 – Vanaf vandaag is de Verwijsindex Productcodes Wmo en Jeugd beschikbaar. Deze index geeft u een overzicht van de productcodes die per gemeente worden gebruikt voor de informatie-uitwisseling binnen de keten. Gemeenten kunnen in de Verwijsindex Productcodes zelf gemeentespecifieke productcodes opvoeren en beheren.

U vindt de Verwijsindex Productcodes Wmo en Jeugd in de rubriek Modules. Per gemeente kunnen de codes in CSV- en of XML-formaat worden gedownload. De standaardlijst voor de Wmo en Jeugdwet kunt u hiernaast downloaden.

Productcategorieën
Voor de Wmo-producten zijn landelijk achttien productcategorieën vastgesteld, voor de Jeugdwet zijn dit er acht. De categorieën moeten verplicht gebruikt worden in de iWmo- en iJw-berichten, en ze zijn over en weer vertaalbaar in de indeling die VNG voorstelt voor de financiële verantwoording van Wmo- en Jeugdwetvoorzieningen. Zo kunnen de productcategorieën een plek krijgen in de landelijke financiële verantwoording die gemeenten moeten afleggen aan het ministerie van Binnenlandse Zaken. Uit de afstemming met CAK en SVB blijkt dat hun productindelingen goed passen. De codelijst met productcategorieën is te vinden in het BEP-model Wmo en in het model voor de Jeugdwet.

Productcodes 
Onder de productcategorieën kunnen gemeenten productcodes definiëren, als verbijzondering binnen een productcategorie. Voor de Wmo is hiervoor is een landelijke codelijst ontwikkeld, maar gemeenten kunnen ook zelf een eigen codetabel ontwikkelen. Gemeenten en aanbieders maken samen afspraken over de te hanteren productcodetabel. Met de Verwijsindex Productcodes kunnen gemeenten hun eigen codes beheren en deze beschikbaar stellen voor de keten. Voor de Jeugdwet zijn geen productcodes afgesproken.

primary@149.210.155.96