Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

Meerdere informatiemodellen iStandaarden

21 januari 2021 - Vandaag publiceert Zorginstituut Nederland de huidige releases van de iStandaarden iWlz, iWmo, iJw en iEb in gesplitste informatiemodellen. In het Informatiemodel iStandaarden zijn alle specificaties vastgelegd van de iStandaarden die door het Zorginstituut worden beheerd. Het Informatiemodel werd tot nu toe beheerd in één model, vanaf vandaag wordt dit gesplitst in meerdere modellen.

Vanaf vandaag zijn via de overzichtspagina de gesplitste modellen beschikbaar  Er is een instructievideo die een korte uitleg geeft over de opbouw van het model en de navigatie.

Flexibeler beheer door splitsing

Het Informatiemodel iStandaarden bevat per iStandaard de specificaties van de releases die in een bepaald jaar geldig zijn. Om het beheer en het gebruik flexibeler te maken is het informatiemodel, dat nu op jaarbasis ingedeeld is, opgesplitst naar modellen op releasebasis; er is een apart model voor iWlz en een apart model voor iWmo, iJw en iEb. Voor iPgb wordt bij verdere doorontwikkeling ook een eigen model neergezet.

De integrale benadering van de iStandaarden blijft nog steeds van toepassing. De ontwerprichtlijnen voor de iStandaarden zorgen ervoor dat specificaties van de iStandaarden vergelijkbaar zijn en dat gebruik gemaakt kan worden van gedeelde componenten.

Screenshot van de instructievideo

Goed om te weten

De splitsing van de modellen heeft geen invloed op de specificaties van de verschillende standaarden, maar leidt wel tot een aantal kleine wijzigingen in de publicatie en navigatie.
Het nieuwe instructiefilmpje geeft uitleg over gebruik en navigatie.

De splitsing heeft betrekking op de huidige releases die vanaf 1 januari 2021 van kracht zijn, dat zijn iWlz 2.2, iWmo 3.0, iJw 3.0. iEb 1.0, dat nauw samenhangt met iWmo, is ook meegenomen.

Contact

Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Neem contact op met de Servicedesk iStandaarden.


primary@149.210.155.96