Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

Migratiedocument bij overgang naar iWlz 2.0 gepubliceerd

Dit is een gearchiveerd nieuwsbericht

Let op! Dit nieuwsbericht is ouder dan zes maanden en bevindt zich daarom in het archief van nieuwsberichten op istandaarden.nl.

De inhoud kan minder actueel en relevant zijn, verwijzingen kunnen doodlopen en documentatie bij het bericht kan verwijderd zijn.

> Naar het actuele nieuwsoverzicht

22 december 2017 – Per 1 april 2018 wordt de nieuwe berichtenstandaard iWlz 2.0 geïmplementeerd. Deze release vervangt iWlz 1.2, waarmee de keten vanaf 1 januari 2017 werkt. Het landelijk draaiboek beschrijft welke acties ketenpartijen moeten ondernemen om de migratie van iWlz 1.2 naar iWlz 2.0 voorspoedig te laten verlopen.

Met ingang van 1 april 2018 mogen alleen berichten in iWlz 2.0-formaat worden uitgewisseld. Omdat dit een zondag en eerste paasdag is, wordt het berichtenverkeer op dinsdag 3 april 2018 weer opgestart.

U kunt u draaiboek downloaden onder ‘Meer informatie’. Ook is het beschikbaar in de iBieb onder het kopje iStandaarden en op de pagina Softwareleveranciersoverleg.

Gecontroleerde overgang
Om de overgang van de huidige naar de nieuwe release soepel te laten verlopen, zijn met ketenpartijen landelijke afspraken gemaakt die gevolgd moeten worden. Deze afspraken zijn vastgelegd in het ‘Landelijk draaiboek migratie iWlz 1.2 naar iWlz 2.0 per 1 april 2018’.

Het berichtenverkeer wordt gecontroleerd uitgefaseerd waarna de keten een korte periode wordt ‘bevroren’. Tijdens deze periode is uitwisseling van berichten niet mogelijk omdat systemen worden klaargezet voor de nieuwe release: iWlz 2.0.

In drie fasen van 1.2 naar 2.0
De overgang naar de nieuwe berichtenstandaard is in fasen opgedeeld:

  • Afsluiting De gecontroleerde beëindiging van het iWlz 1.2-berichtenverkeer.
  • Transitie De aanpassing van productiesystemen van ketenpartners aan iWlz 2.0, bijvoorbeeld met een software-upgrade. Gedurende deze periode is geen iWlz-berichtenverkeer mogelijk.
  • Ingebruikname en nazorg De fase begint zodra de berichtenuitwisseling volgens iWlz 2.0 van start gegaan is.

Na ingebruikname: berichtenverkeer met bulkbestanden
De release van iWlz 2.0 brengt aanpassingen met zich mee in vrijwel alle zorgtoewijzingen. Om deze nieuwe gegevens in systemen te implementeren, worden na ingebruikname van iWlz 2.0 alle zorgtoewijzingen opnieuw verstuurd.

Wat van ketenpartijen vooraf en tijdens deze informatie-uitwisseling wordt verwacht, wordt nog opgenomen in het landelijke draaiboek migratie. Begin januari wordt het document aangevuld en gepubliceerd inclusief de informatie over de zorgtoewijzingen.Informatiesessies iWlz on the move
Omdat de overgang naar de nieuwe release iWlz 2.0 meer werk met zich meebrengt dan bij eerdere migraties het geval was, organiseert Zorginstituut Nederland informatieve bijeenkomsten over iWlz 2.0 door het hele land.

Op deze pagina leest u meer over iWlz on the move en kunt u zich aanmelden voor een van de informatiesessies. Bij de eerste reeks iWlz on the move-bijeenkomsten, in oktober en november, verscheen deze nieuwsbrief.

Contact
Hebt u vragen over de migratie of kunt u als actiehouder sommige migratiestappen niet succesvol afronden binnen de termijn in het document? Neem dan contact op met de Servicedesk iStandaarden via info@istandaarden.nl of (020) 797 89 48.

primary@149.210.155.96