Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

Nieuwe releases iStandaarden iWlz, iWmo en iJw in gebruik

6 januari 2021 - Vanaf 1 januari jl. zijn de nieuwe iStandaarden releases iWlz 2.2, iWmo 3.0 en iJw 3.0 van kracht. Dit betekent dat alle partijen nu werken met de nieuwe releases die de uitvoering van de Wet langdurige zorg (Wlz), Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet (Jw) ondersteunen.

De nieuwe versies van deze iStandaarden zijn op maandag 4 januari jl. door alle partijen in gebruik genomen. Vanaf dat moment worden berichten in iWlz 2.2-, iWmo 3.0- en iJw 3.0-formaat uitgewisseld.

Aanpassingen op onze website

Met de ingebruikname van iWlz 2.2, iWmo 3.0 en iJw 3.0 is de informatie onder de pagina’s iWlz, iWmo en iJw gewijzigd. De belangrijkste veranderingen zijn:

  • de toevoeging van de Werken met-pagina’s voor iWlz 2.2, iWmo 3.0 en iJw 3.0
    (Op deze pagina’s vindt u informatie over de wijzigingen van de nieuwe releases);
  • archivering van de iWlz 2.1, iWmo 2.4 en iJw 2.4-informatie.

Zie voor meer informatie:

Contact

Hebt u vragen over de nieuwe releases van iStandaarden? Neem dan contact op met de Servicedesk iStandaarden.

primary@149.210.155.96