Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

Nieuwe UZOVI-code voor Zorgkantoor Friesland, migratie verloopt via het iWlz-berichtenverkeer

Dit is een gearchiveerd nieuwsbericht

Let op! Dit nieuwsbericht is ouder dan zes maanden en bevindt zich daarom in het archief van nieuwsberichten op istandaarden.nl.

De inhoud kan minder actueel en relevant zijn, verwijzingen kunnen doodlopen en documentatie bij het bericht kan verwijderd zijn.

> Naar het actuele nieuwsoverzicht

14 oktober 2019 – Zorgkantoor Friesland krijgt per 1 januari 2020 een nieuwe UZOVI-code. Voor een zo laag mogelijke impact op de keten, verloopt de migratie van de oude naar de nieuwe code volledig via het reguliere iWlz-berichtenverkeer. Er is een draaiboek beschikbaar.

Eén moment, één resultaat
Na overleg tussen Zorgkantoor Friesland en Zorginstituut Nederland is de keuze gemaakt om de omzetting van UZOVI-code 5502 naar 5533 in alle systemen op één moment te laten plaatsvinden. Door dit via het berichtenverkeerscenario te doen, wordt zo goed mogelijk gestuurd op één resultaat met zo min mogelijk nazorg.

Download het draaiboek
Voor een soepele migratie heeft Zorgkantoor Friesland een landelijk draaiboek opgesteld. In dit draaiboek staat exact hoe en wanneer de migratie plaatsvindt, en welke afspraken zijn gemaakt tussen de ketenpartijen. Dit draaiboek kunt u downloaden onder ‘Meer informatie’.

De migratie start na de ingebruikname van iWlz 2.1, op 2 januari 2020. Het gevolg is dat er nieuwe toewijzingen verstuurd gaan worden. Bij alle betrokken zorgkantoren en zorgaanbieders brengt Zorgkantoor Friesland de migratie ook zelf onder de aandacht.

Contact
Hebt u vragen of opmerkingen over het Landelijk draaiboek invoering nieuwe zorgkantoorregio Zorgkantoor Friesland? Neemt u dan contact op met functioneelbeheerzk@defriesland.nl.
primary@149.210.155.96