Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

Nieuws over het berichtenverkeer rond de jaarwisseling

Dit is een gearchiveerd nieuwsbericht

Let op! Dit nieuwsbericht is ouder dan zes maanden en bevindt zich daarom in het archief van nieuwsberichten op istandaarden.nl.

De inhoud kan minder actueel en relevant zijn, verwijzingen kunnen doodlopen en documentatie bij het bericht kan verwijderd zijn.

> Naar het actuele nieuwsoverzicht

17 december 2015 – Vanwege de overgang naar iWmo en iJw 2.0 en iWlz 1.1 is rond de jaarwisseling van alle drie de iStandaarden geen berichtenverkeer mogelijk. Dit bericht geeft een volledig overzicht van de gang van zaken voor iWmo en iJw, en voor iWlz.

iWmo en iJw

Voor Wmo- en Jw-berichten gaan het GGK en het knooppunt van VECOZO op donderdag 31 december 2015 om 8.00 uur dicht. Op maandag 4 januari 2016 wordt het Wmo- en Jw-berichtenverkeer om 9.00 uur weer opgestart.

Maak afspraken wanneer u stopt en weer opstart 
Berichten die tussen 31 december en 4 januari worden verstuurd, komen niet aan. Spreek daarom met zorgaanbieders of gemeenten af op welk moment u stopt met de uitwisseling van berichten. Spreek ook af wanneer u in het nieuwe jaar de uitwisseling weer opstart.

Webportaal leegmaken
Hebt u nog berichten in het webportaal staan? Zorg dat het webportaal op 31 december leeg is. Berichten die op deze dag nog in het webportaal van het GGK of VECOZO staan, worden namelijk niet automatisch geconverteerd van 1.0 naar 2.0.

Met ingang van 4 januari 2016 gelden iWmo en iJw 2.0
Met ingang van maandag 4 januari 2016 kunt u uitsluitend Wmo- en Jeugdwetberichten in versie 2.0 uitwisselen. Is uw software nog niet gereed voor versie 2.0? Dan kunt u voor de omzetting van berichten tijdelijk conversiediensten gebruiken. Alle ketenpartijen binnen het Wmo- en Jeugdwetberichtenverkeer moeten per 1 april 2016 zijn overgestapt op iWmo en iJw 2.0.

Conversiediensten
Zowel het Inlichtingenbureau, VECOZO als Zorginstituut Nederland stellen een conversiedienst beschikbaar:

Wilt u de conversiediensten met elkaar vergelijken? Kijk op de website van VECOZO.

Ondersteuning rond de jaarwisseling
De Servicedesk van het Inlichtingenbureau (voor gemeenten) en de afdeling Support & Administratie van VECOZO (voor zorgaanbieders) zijn op donderdag 31 december tot 16.00 uur bereikbaar. Vanwege nieuwjaarsdag – vrijdag 1 januari 2016 – en het weekend, zijn het Inlichtingenbureau en VECOZO op maandag 4 januari 2016 weer bereikbaar voor ondersteuning.

iWlz

Per 1 januari 2016 wordt de nieuwe berichtenstandaard iWlz versie 1.1 geïmplementeerd. Deze versie vervangt de iWlz versie 1.0 die vanaf 1 januari 2015 in gebruik is genomen.


Landelijk Draaiboek Migratie iWlz
Voor de overgang naar iWlz bestaat het Landelijk Draaiboek Migratie iWlz. Het document beschrijft de stappen die ketenpartijen moeten nemen tijdens de landelijke migratie van iWlz 1.0 naar iWlz 1.1. De migratie start op 30 december 2015 12.00 uur en moet zijn afgerond op 1 januari 2016 om 7.00 uur. 

primary@149.210.155.96